• Nu kan forskarna se att förtidspensionerna pga lösningsmedel har minskat. Foto: Tomas Nyberg

 

En ny forskningsstudie visar att minskningen av användandet av lösningsmedel i färg har resulterat i att färre målare förtidspensioneras på grund av hjärnskador.

På 70-talet uppmärksammades i de Skandinaviska länderna att risken för hjärnskador var större hos målare. En av de första studierna gjordes bland svenska målare. Den ökade risken ansågs bero på exponeringen för lösningsmedel. I Danmark kom forskarna fram till liknande resultat medan en tysk studie inte kunde se en ökad risk för neuropsykiatriska störningar hos målare.

Användningen av organiskt lösningsmedel i färg minskade i Sverige efter det blev känt att det var giftigt för nervcellerna. På 70-talet innehöll 40 procent av färgen för inomhusbruk organiskt lösningsmedel, men 1992 var det bara 4 procent som innehöll lösningsmedel.

Forskarna Bengt Järvholm, Umeå Universitet, och Alex Burdorf, Rottedam, har i den nya studien valt ut byggnadsarbetare från Bygghälsans register där arbetares hälsa finns dokumenterad från 1969 till 1993. Försäkringskassans register över förtidspensionerade har också varit ett underlag.

Forskningsrapporten som offentliggjordes i augusti 2017 visar, i överensstämmelse med forskning från 70- och 80-tal, att målare har en ökad risk för neuropsykiatriska störningar. När nu årtionden passerat kan man också se effekten av att förekomsten av lösningsmedel har minskats radikalt. Forskarna anser det rimligt att minskningen av förekomsten av neurologiska sjukdomar beror på minskat användande av lösningsmedel.

 

Rapporten visar:Långvarig stor exponering för organiska lösningsmedel kan orsaka hjärnskador.

Att minska exponeringen för organiska lösningsmedel minskar förekomsten av förtidspension på grund av neurologiska störningar.

Målarna hade också ökad risk för förtidspension på grund av psykiatriska störningar men orsakerna är oklara. Här behövs fortsatta studier.

En minskning av exponeringen för organiska lösningsmedel kan förhindra funktionshinder och det kan vara särskilt viktigt att minska exponeringen hos personer med neurologiska störningar.

Källa: Järvholm B, Burdorf A: Effect of reduced use of organic solvents on disability pension in painters

 

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se