Att engagera sig fackligt bidrar till sammanhållning och arbetsglädje. Roland Ryberg är nöjd att de yngre tar vid när han snart går i pension. Från vänster Tobias Dernell, Fredrik Holmström och Kent Cederleüf.

  • Foto: Siv Öberg

Med fler MB-ombud ökar det fackliga inflytandet. Det ger större möjligheter att få bättre anställningsvillkor och arbetsmiljö. På Sandå i Varberg och Falkenberg är intresset stort för att driva utvecklingen framåt.

Att jobba fackligt och ta på sig ansvarsfulla uppdrag kan verka betungande och kännas motigt för en del. Men för Fredrik Holmström, Tobias Dernell och Kent Cederleüf är det precis tvärtom.

De har nyligen utbildat sig till Medbestämmandeombud (MB) och tycker det fackliga arbetet berikar deras yrkesliv. Det ger intellektuell stimulans och är ett värdefullt komplement till det praktiska målarjobbet.

– När klimatet i samhället hårdnar är det viktigare än någonsin att vi engagerar oss fackligt. Det gäller särskilt arbetsmiljöfrågorna. Att vi får tillgång till bra omklädningsrum, fikarum och toaletter när vi är ute och jobbar. Och att byggstädningen fungerar på arbetsplatserna, säger Fredrik Holmström.

Tobias Dernell håller med:

– Alla de fördelar som vi målare har idag, beror ju på att det tidigare funnits arbetskamrater som kämpat för att det ska bli bättre för oss. Men tyvärr förstår inte alla sambandet. Förbättringar kommer inte av sig själv, säger han.

– Ibland när det sker försämringar kommer det ofta fram kritik efteråt, men då är det försent att påverka. Därför måste vi vara aktiva och bevaka vad som händer hela tiden, fortsätter han.

Han uppskattar MB-utbildningen på 32 timmar som de fått, men inser samtidigt att det finns mycket kvar att lära.

– Det vi har gått igenom är ju bara ett skummande på ytan. Det finns väldigt många lagar att sätta sig in i och det dyker hela tiden upp nya saker på avtalsområdet som vi måste ta ställning till, konstaterar han.

Roland Ryberg har varit målare i Varberg i 50 år och fackligt aktiv nästan lika länge. Han har arbetat tillsammans med Tobias och Fredrik i många år och sett deras växande engagemang. Nu när han snart ska gå i pension, vill han gärna att det fackliga arbetet ska fortsätta och lämna över stafettpinnen till dem.

– Om vi inte har några MB-ombud så får vi inget inflytande. Tobias och Fredrik förstår vad det handlar om, så det har inte varit särskilt svårt att rekrytera dem. Jag är glad att de vill ta över.

– När jag har pratat med medlemmarna har jag förstått att de tycker att det vore bra om de blev MB-ombud efter mig, säger Roland Ryberg.

Den som väljer att bli MB-ombud måste ha engagemang. Man ska vara förtroendeingivande och kunna informera om vad som är på gång. Det är viktigt att vara lyhörd för vad medlemmarna tycker. Och så får man inte vara främmande för att förändra sig själv och utveckla sin personlighet.

Roland Ryberg har varit medlem i Svenska Målareförbundet sedan 1972. Nu kan han se tillbaka på en lång tid av fackligt arbete. Han var bland annat med och drev på för att målarna skulle ha möjligheter att använda nackmolle för att minska skadorna på nacke och axlar.

– Jag är stolt att tillhöra Målareförbundet. Jag tycker att vi alltid stått i framkanten och det är bra sammanhållning. Det sociala kittet är viktigt. Men det finns saker som vi behöver bli bättre på. Som att uppmuntra och berömma varandra mer, säger han.

Kent Cederleüf, som arbetar på Sandå i Falkenberg, bestämde sig för att bli MB-ombud när han blev irriterad över hur arbetsgivaren hanterade en anställningssituation.

– Vi hade en sommarjobbare som ville fortsätta arbeta hos oss. Men trots att vi behövde fler målare så motsatte sig arbetsgivaren det. Jag försökte hitta en lösning, men lyckades inte. Då kände jag att jag ville bli MB-ombud för att få större möjligheter att kunna påverka, säger Kent.

– På Sandå i Falkenberg har vi några målare skulle behöva hjälp av Galaxen på grund av arbetsskador. Som MB-ombud får jag många frågor om det just nu av dem. Jag försöker hjälpa till att reda ut begreppen, fortsätter han.

Om MB-ombuden får frågor som de inte kan svara på, har de alltid möjlighet att kontakta förbundet för att få veta vad som gäller och sedan förmedla det till medlemmarna.

– En del verkar vara tveksamma till att bli MB-ombud. De är jätterädda för att det ska leda till osämja. Men det är inget jag märkt av, säger Kent.

Roland Ryberg menar att det ibland är en allmän uppfattning att de som engagerar sig fackligt vill komma ifrån målarjobbet. Visst tar det fackliga arbetet en del tid, men sedan är det desto roligare att komma tillbaka och måla igen. Dessutom sparar det kroppen att göra ett avbrott i arbetet då och då. Och med en bra planering går det alltid att lösa arbetsuppgifterna så att ingen blir lidande.

Hur måleriföretagen tar hand om sina lärlingar är en viktig fråga att driva, tycker MB-ombuden. Lärlingarna är måleriyrkets framtid och det gäller att de känner sig delaktiga i arbetet redan från början. De måste känna sig sedda och bli uppmuntrade, menar Roland Ryberg. Om lärlingarna inte trivs, så kan det ju bero på att deras handledare inte passar, anser Tobias Dernell.

– Jag brukar alltid låta lärlingarna göra det jag själv gör, säger Kent.

Överlag tycker de nya MB-ombuden att deras arbetsgivare är bra. Ett stort företag är mer påpassat och har ofta inarbetade rutiner för att arbetsmiljön ska bli bra. Så är det inte alltid i småföretag, menar de.

Kent Cederleüf uppskattar att målarna på Sandå i Falkenberg får gå på massage på arbetstid. Det minskar riskerna för förslitningsskador.

– Vi har en hårdhänt massör. Dagen efter känns det sig som man blivit överkörd av tåget. Men några dagar senare rör man sig lätt och ledigt som man hade lärkvingar, säger Kent och skrattar.

När Tobias och Fredrik får reda på att massören har sin praktik i Varberg, blir de genast intresserade av att försöka undersöka om Sandås målare i Varberg också skulle kunna få samma möjligheter. Deras engagemang går inte att ta miste på.

Roland Ryberg ser påtagligt nöjd ut. Det var precis så här han ville att det skulle bli. Han har lyckats få två kompetenta efterträdare som är beredda att jobba för att förbundets medlemmar ska få en bra arbetsmiljö och justa anställningsvillkor.

– Det har varit en trygghet att vi haft Roland att vända oss till, säger Tobias erkännande.

– Men när du gått i pension får du nog räkna med att vi ringer dig på kvällarna ibland i alla fall. Du kanske skulle bli konsult din gamle räv, säger Fredrik uppskattande och skrattar.