• Foto: Tomas Nyberg

Det går bra för Sverige just nu. Arbetslösheten är rekordlåg och företagens orderböcker är välfyllda. Detta märks i synnerhet för oss som verkar i byggbranschen.

Tyvärr är detta inte den enda bild som råder.

Vi har i många år varnat för och krävt åtgärder mot den framväxande arbetslivskriminaliteten som blivit allt vanligare. I slutet av augusti sände SVT Uppdrag granskning; ett program som gav inblickar i den skuggvärld som råder på svenska byggarbetsplatser.

Även om jag är medveten om de missförhållanden som programmet belyste, är det ändå omskakande att se att detta kan ske så öppet och ostört.

I programmet slår Skatteverket fast att det rör sig om mångmiljardbelopp som genom fusk och rent brottsliga gärningar undgår beskattning. Detta sker samtidigt som riksdagens högerpartier (Alliansen och SD) driver en stenhård linje mot regeringens förslag till skattehöjningar.

De blygsamma skattehöjningar som avses för oss enskilda, blir enligt högern rena angrepp på sysselsättningen och företagandet, och borde rendera i att statsråd avsätts genom misstroendevotum.

Jag kan inte annat än notera den fundamentala tystnad och frånvaro av krav på effektiva åtgärder mot skattefusk och arbetslivskriminalitet från just de som kritiserar skattehöjningar.

LÄS ÄVEN:1 av 4 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

Tvärtom har regeringens förslag om till exempel sociala villkorskrav i offentlig upphandling fällts av en enad högermajoritet.

Detta fick häpnadsväckande nog även stöd av Svenskt Näringsliv, som tydligen tycker att det är okej att medlemsföretag som tillämpar svenska löner och villkor tvingas konkurrera med företag som inte gör rätt för sig.

Målarnas Facktidning skriver om en undersökning som arbetsmiljöverket gjort. I undersökningen uppger en av fyra arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen att de inte överlever utan att fuska med regelverken.

I byggsektorn har vi enats om ett antal åtgärder, till exempel införandet av ID 06, som följts upp med lagkrav om närvaroliggare.

Även om Centerpartiet har motarbetat förslaget kommer skatteinbetalningar på individnivå att införas. De viktiga blir nu att se till att de nya bestämmelserna faktiskt används.

Här ligger ett tungt ansvar; inte bara på Skatteverket utan även på de som i olika roller beställer byggnadsarbeten. Det duger inte längre att bara skylla på underentreprenörens underentreprenör.

Om inte vi – fack och arbetsgivare tillsammans, och med stöd av samhället på allvar börjar bekämpa arbetslivskriminaliteten, kommer vi att få se sunda företag och arbetstillfällen försvinna.

Till skillnad från högerns onyanserade och ansvarslösa kritik mot de föreslagna skattehöjningarna, är detta inte ett påhittat hot.