För andra gången genomförde Målareförbundet vårt ungdomsforum. Det var 17 unga målare på plats från 8 avdelningar.

Grunden till ungdomsforumet är från den motion som blev bifallen av Förbundsmötet 2014. Motionen hade som mål att Svenska Målareförbundet skulle genomföra ett ungdomsforum med syfte på att organisera och engagera unga målare. Detta genomfördes för första gången 2015 med tema ungdomsverksamhet, denna gång var temat skolinformation.

Dagarna på Rönneberga kursgård var stärkande för alla oss som deltog, men det stärkte även Målareförbundet som organisation. Vi fick möjligheten att individuellt utvecklas genom alla tips och tricks vi delade mellan oss, samt att organisationen stärktes genom tydliggörande av uppdragen och målen som skolinformatör och skolorganisatör. Det kändes väldigt bra att samtliga avdelningar hade samma målbild och syfte med uppdragen som skolinformatör och skolorganisatör.

För att stärka organisationen måste vi hela tiden arbeta för att bli fler. Fler som sprider idén och fler som tar steget in i organisationen. Målareförbundet har under senare år pekat på att vi måste stärka ungdomsorganisationen i förbundet. Hos just ungdomar finns det även en otroligt stor potential att organisera fler.

Samtidigt som vi var ute på Rönneberga och stärkte vår sammanhållning inom förbundet så fanns det även ungdomsrepresentanter för Byggnads och Elektrikerna på plats. Detta gav oss möjligheten att bredda vår kunskap och stärka det tvärfackliga arbetet. Tillsammans var vi över 100 aktiva ungdomar inom arbetarrörelsen, det är mäktigt!

Vi gästades även av förbundsordföringarna från Målareförbundet, Elektrikerna och Byggnads. Det började med en paneldiskussion om dagens och morgondagens utmaningar inom arbetarrörelsen men även det politiska.

Mikael Johansson lyfte starkt att det är endast vi tillsammans som kan utveckla och förbättra samhället, detta ska först och främst ske med samtal på arbetsplatserna. Efter detta fick målarnas deltagare möjligheten att träffa Micke själva och ställa frågor. Frågorna handlade till stor del om morgondagens utmaningar för facket.

Sedan gled även diskussionerna in på Målareförbundets extrakongress och upplösning av avdelningarnas som egna juridiska enheter i förbundet, det vill säga att det endast kommer finnas ett organisationsnummer om kongressen röstar för det.

”Jag vill hem och göra en skolpresentation.”

”Det där måste jag testa nästa gång.”

”Jag har nya tankar hur vårt skolinformatörsmaterial kan utvecklas.”

”Jag var nervös att träffa massa jag inte känner, men det här var bland det bästa jag gjort.”

Detta var några av alla deltagarnas röster från årets ungdomsforum. Självklart så finns det alltid potential att utveckla och förbättra den verksamhet som görs, därför så lyfte även många deltagare upp att det hade velat ha ett ännu hårdare schema med mer information och arbete för just skolinformationen.

Vi summerar årets ungdomsforum som givande, intressant, stärkande, kunskapshöjande, roligt, vänner och kreativitet. Dessa ord förklarar gott och väl de känslor vi alla hade när vi lämnade Rönneberga och återvände till våra respektive avdelningar för att fortsätta att utveckla och förbättra Svenska Målareförbundet.

Stefan Johansson Avd. 1

Jesper Jinesjö Avd. 3

Johanna Adolfsson Avd. 8

Foto: Stefan Johansson