• Foto: Pixabay/Montage

Målareförbundet arbetar med att påverka politiken och arbetsmarknaden så social dumpning inte förekommer. En del resultat har uppnåtts och påtryckningarna kommer att fortsätta.

Motionen från avdelning 2 om att Målareförbundet aktivt ska driva påtryckning på politiken mot dumpning och fusk ansågs av Förbundsmötet som besvarad efter att förbundsstyrelsen redogjort för vilket arbete som görs och vilka förändringar som uppnåtts.

LÄS ÄVEN: Förhandlingar inledda: Etablerings- eller utbildningsjobb?

Målareförbundet arbetar för att påverka politiker såväl i Sverige som representanter i EU. Facken jobbar gemensamt inom LO men också tillsammans med andra byggfack internationellt.

Lex Laval har rivits upp vilket innebär att det finns en ny lag sedan 1 juni 2017 som innebär skärpta regler för utstationering och utökade kontrollmöjligheter.

Enligt de nuvarande skattereglerna betalar en anställd i ett utländskt företag ingen skatt i Sverige om han eller hon jobbar i landet högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Det vill regeringen ändra på och ett förslag är ute på remiss.

LÄS ÄVEN: Miljönären-tvisten löst: Inte okej att dumpa löner

Motionären skriver att det är viktigt att det blir huvudentreprenören som ansvarar för att de anställda får rätt lön och även har ansvaret för arbetsmiljön.

– Regeringen levererar även här. Byggfacken och LO har utarbetat ett yttrande till Regeringens förslag till lagstiftning om huvudentreprenörsansvar, säger Anders Korneliusson, ombudsman på förbundskontoret.

Det finns också en ny lag om offentlig upphandling som säger att det ska vara kollektivavtalsliknande villkor. Alliansen och Sverigedemokraterna satte stopp för skarpare krav men Målareförbundet ser det ändå som ett steg framåt.

LÄS ÄVEN: Facket sätter ned foten om utländska arbetare: ”Lönedumpning”

Internationellt har facken ett projekt där olika länders villkor presenteras på en hemsida. På www.constructionworkers.eu/sv kan man läsa om sina villkor på sitt eget språk. Målareförbundet uppvaktar regeringen och EU-minister Ann Linde för att Sverige ska förmå kommissionen att dra tillbaks förslaget om ett så kallat servicecard som facket menar medför stora risker och motverkar det facket vill uppnå.

Inför valet 2014 tog LO och Socialdemokraterna fram ett 10-punktsprogram och en liknande överenskommelse kommer de försöka få till inför kommande val.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se