• Foto: Tomas Nyberg


En majoritet av LO-förbunden är efter förhandlingar överens med arbetsgivarorganisationerna om en modell för etableringsjobb. Målareförbundet har valt att kliva av förhandlingarna som i första hand berör nyanlända men även lärlingar och långtidsarbetslösa målare.

– Huvudskälet är bland annat att det finns oklarheter i hur det kommer att påverka vårt befintliga utbildningsavtal. Vi ser också att förhandlingarna med staten måste slutföras så att det finns en helhet att ta ställning till, säger Målareförbundets förhandlingschef Peter Sjöstrand.

För två månader sedan kallade LO arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv till förhandling. Målet var att hitta en modell för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett förslag till principöverenskommelse om visstidsanställningar med låga lönekostnader och statliga bidrag.

– Det viktiga nu är att staten bidrar med både resurser och inte minst utbildning så att detta kan bli verklighet, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
Förslaget om etableringsjobb innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa kan anställas på en visstidsanställning i upp till två år. Därefter är tanken att anställningen ska övergå till tillsvidareanställning. Den anställde ska få en avtalsenlig lägstalön. Arbetsgivaren ska betala 8 000 kronor i månaden och det ska inte betalas några arbetsgivaravgifter. Parterna vill ha ett bidrag från staten direkt till den anställde så inkomsten motsvarar vad en lägstalön ger. En genomsnittlig lägsta lön på svensk arbetsmarknad är 19 500 kronor före skatt. Parterna vill också att staten ska anordna svenskundervisning och annan relevant utbildning. Undervisningen får delvis ske på arbetstid.

LO:s olika sektorer samt tjänstemannafacket Unionen har förhandlat med alla sektorer inom Svenskt näringsliv. Målarnas Peter Sjöstrand har varit en av representanterna i delegationen. Men nu väljer alltså Målareförbundet att inte gå vidare i förhandlingarna. Även Byggnads och GS ställer sig utanför eftersom de redan har en modell på plats med sina motparter. Transport har hela tiden stått utanför förhandlingarna.
Om staten levererar på ett antal punkter kommer de olika branscherna att teckna överenskommelser.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) är mycket nöjd med att parterna kommit så pass långt men går inte in på detaljer om hur regeringens förslag kommer att se ut.

Helena Forsberg