• – Det är inte meningen att våra medlemmar skall straffas med lägre pension bara för att man inte orkar jobba längre, säger Mikael Johansson Foto: Tomas Nyberg/Arkiv

  • – Jag tycker det är vagt. Partierna är överens om det här förslaget men hur det ska genomföras återstår., säger Conny Andersson försäkringsansvarig på Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

Många målare tror redan idag att de inte kommer att orka fram till pension. Den då höjda pensionsåldern känns som ett hån. LO-förbunden menar att en höjd pensionsålder måste följas åt av andra åtgärder. Så här kommenterar Målareförbundet pensionsuppgörelsen:

Mikael Johansson, ordförande för Målareförbundet, tydliggör att förändra den allmänna pensionen är inget som Målareförbundet eller LO och deras motparter beslutar om, utan det får stå för de sex partierna som genomför förändringen.

Läs även: Så ska pensionsåldern höjas

– Målareförbundet har däremot länge krävt att pensionssystemet måste stärkas. Det jävliga är att om vi inte gör något så kommer allt fler få allt lägre pensioner, eller som konstruktörerna Könberg (FP) och Hedborg (s) sa för 20 år sedan. Vi har skapat ett system som klarar sig till nästa istid. Jag konstaterar att däremot kommer inte dagens och morgondagens pensionärer att göra, det säger Mikael Johansson.
Pensionsåldern har varit rörlig i 20 år som en del av pensionsöverenskommelsen. Målareförbundets medlemmar går i pension i genomsnitt vid 64 år.
– Vi har länge sett att det kommer att saknas pengar när våra medlemmar går i pension. Det är därför vi sedan 10 år tillbaka sätter av mer löneutrymme till pensionen genom den kollektivavtalade tjänstepensionen, säger Mikael Johansson och fortsätter:
– Det är inte meningen att våra medlemmar skall straffas med lägre pension bara för att man inte orkar jobba längre. Det måste ske ordentliga förbättringar i vår arbetsmiljö som gör att det möjligt att vara yrkesverksam längre, detta oavsett pensionssystemet.
Mikael Johansson framhåller att det därför är viktigt att både sjukförsäkringen och a-kassa följer med en ökad ålder, något som finns i överenskommelsen.
– Om vi skall leva upp till målet att våra medlemmar skall få minst 70 % av tidigare lön i pension måste även avsättningarna till den allmänna pensionen öka, (genomsnitt för en LO pensionär är idag runt 60%) därför kräver LO minst 2%.  Problemet är att det tar lång tid innan en sådan höjning ger ordentlig effekt, det därför viktigt att vi inte väntar utan ser till att agera nu.
Conny Andersson är försäkringsansvarig på Målareförbundet och konstaterar att deras medlemmar inte ser det som en möjlighet att jobba längre. Det är hårda jobb som sliter på kroppen. I förslaget finns också att den som arbetat i 44 år ska ha rätt att ta ut garantipension, men den är cirka 7 000 kronor.
– Jag tycker det är vagt. Partierna är överens om det här förslaget men hur det ska genomföras återstår. Det måste till mer pengar i systemet, andra styrfunktioner som bostadstillägg och sjukersättning blir än viktigare och måste samspela, säger Conny Andersson.
Den extra avtalspensionen som Målareförbundet förhandlat fram med motparten hjälper till även om det inte räcker.
– Sen kan man ju fundera om det är fackförbunden som ska avsätta löneutrymme till förskjuten lön när inte det allmänna räcker till? säger Conny Andersson.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se