Felix Perez

Felix Perez Del Rosario, 67, skadade sig illa i jobbet som målare 1999. Trots att han inte kunnat jobba sedan dess har Försäkringskassan avslagit alla hans ansökningar om livränta. Här berättar Felix om sin nästan tjugo år långa och hårda kamp mot den stora draken.

Det är i slutet av augusti 1999. Felix Perez Del Rosario, då 49 år, står tillsammans med en kollega från Timblads måleri och målar ett utvändigt fönster i Tyresö centrum. För att nå de högre partierna använder de en rörbock på 130 centimeter.

Felix har precis klivit upp på bocken med hinken i ena handen och penseln i den andra, när två av bockens ben plötsligt sjunker ned i underlaget. Felix tappar balansen och faller till marken. Han landar illa på ryggslutet och när han reser sig upp har han ont. Trots smärtan härdar han ut och avslutar dagens arbete.

LÄS ÄVEN: Arbetsskadorna bland målare och lackerare ökar

Felix har innan händelsen jobbat som målare i 25 år. Under hela denna tid har han enbart tagit ut sammanlagt tio sjukdagar. När han vaknar nästa morgon har han dock så ont att han inte kan resa sig ur sängen, och tvingas sjukskriva sig.

När Felix i slutet av veckan fortfarande inte kan gå till jobbet vänder han sig till sjukvården för att få ett sjukintyg. Det ska dock senare visa sig att ingen av de läkare han träffar tydligt för in i journalen att skadan och smärtan beror på en arbetsolycka. Läkarnas beslut har haft förödande konsekvenser för Felix under de nästan tjugo år som passerat sedan dess.

Han kom aldrig tillbaka till arbetet, och skadan läkte inte ut. Sjukskrivningsperiod lades på sjukskrivningsperiod, fram till dess att han två år senare förtidspensionerades i samband med att flera diskbråck upptäcktes vid första röntgen 2001.

Trots att skadan uppstått i jobbet har Försäkringskassan avslagit alla Felix ansökningar om livränta, och under sjukskrivningsperioden fick han bara 64 procent av sin sjukpenning.

– Tack och lov har jag min sambo, annars hade jag inte klarat mig ekonomiskt. Efter olyckan halverades min inkomst, säger Felix när vi träffar honom i hans hem i Vikarbyn utanför Rättvik.

– Det är så många instanser som ska ha kopior på papper. Nu har jag en kopiator hemma, men förut fick jag gå till affären för att kopiera och skicka. Man deppar hela tiden. Jag har gjort rätt för mig men får fortfarande inte hjälp, säger Felix Perez Del Rosario. Foto: Tomas Nyberg

Försäkringskassan menade inledningsvis att det inte gick att styrka att en arbetsolycka ens inträffat. Felix drev då på egen hand sitt ärende till Länsrätten, som – bland annat baserat på Felix tidigare kollegas vittnesmål – i april 2005 valde att upphäva Försäkringskassans beslut. Det fastställdes att Felix varit utsatt för ett olycksfall i arbetet. Här trodde Felix att han äntligen vunnit mot Försäkringskassan efter nästan sex års hård kamp.

– Det kändes jättebra att jag som liten myra kunde få rätt mot en stor drake, säger Felix.

LÄS ÄVEN: Beviljades livränta efter flera prövningar

Bakslaget skulle dock inte låta vänta på sig. När Felix kort därefter åter lämnade in om livränta visade det sig att Försäkringskassan fortfarande inte tänkte betala ut några pengar.

– Nu säger de att skadan är åldersrelaterad. Att det är vanligt och inte alls hör samman med att jag ramlade, säger han.

Vad som sedan följer är ytterligare tolv år av överklagan, avslag och papper som ska skickas till olika instanser och myndigheter.

Felix upplever att han under hela den långa processen fått väldigt lite stöd från facket, trots att han flera gånger bett om hjälp. Han fick inledningsvis hjälp av ett fackligt ombud att skriva ned vad som hände på olycksdagen, men sedan upplever han sig inte ha fått mycket mer hjälp från förbundet.

Han säger att han bad om juridisk hjälp när han skulle gå upp i Länsrätten 2005, men nekades.

– Jag har varit medlem sedan jag började 1973, och är fortfarande medlem. Jag har haft många samtal med dem och skickat papper fram och tillbaka, men de säger att de inte kan hjälpa mig om jag inte har ett läkarintyg på att skadan uppkommit av att jag ramlat. Så då har jag tröttnat på facket, säger han.

LÄS ÄVEN: Arbetsskadan godkändes efter dom i förvaltningsrätten

Den ensamma kampen har tagit på krafterna – speciellt med tanke på att ryggskadan och smärtan i sig ständigt gör sig påminda i Felix vardag. Han berättar att han innan olyckan alltid var väldigt aktiv och hade många fritidsintressen, som han blivit tvungen att ge upp. När vi sitter vid köksbordet i huset i Vikarbyn, där väggarna är täckta av dussintals fina jakttroféer, är Felix inte långt från tårarna när han berättar hur olyckan påverkat hans liv.

– Det är som natt och dag. Jag sprang en mil varje dag, spelade golf varje ledig stund och jagade mycket. Jag var så stark, men nu kan jag inte göra någonting. Det enda jag gör är att promenera lite, skjutsa barnen och sambon till skola och jobb och kanske handla lite. Det är max jag kan göra nu, och familjen får göra allt arbete i hemmet. Jag känner mig inte värd någonting, säger han.

Foto: Tomas Nyberg

2016 tog Felix kontakt med Leif Kåvestad, en gammal bekant som själv varit i samma situation med Försäkringskassan och därigenom förvärvat kunskap om hur processen går till. Med hans hjälp har fallet drivits vidare.

I skrivandets stund är Felix 67 år och har tillsammans med Leif Kåvestad precis skickat in sin senaste överklagan till Förvaltningsrätten. I överklagan hänvisar de till två tidigare prejudicerande fall i Svea Hovrätt och Regeringsrätten, som behandlar arbetsskadeförsäkringens princip om befintligt skick – det vill säga att man går in i försäkringen sådan som man är, oavsett sjukdomar, anlag och åldrande.

De hoppas därigenom kunna påvisa att intyget från Försäkringskassans läkare, som hävdar degenerativa åldersförändringar, inte utgör skäl för att Felix begäran om livränta ska avslås – även om han skulle ha haft sådana förändringar.

– Försäkringskassan vet vad det är frågan om, men de vill inte erkänna det. Jag har ramlat, förut var jag inte sjuk alls och plötsligt kan jag inte resa mig ur sängen. Det måste de förstå, säger Felix.

LÄS ÄVEN: Jimmy blev totalförlamad: ”Jag ska tillbaka”

Han berättar att han har delade känslor inför överklagan, och inte vet vad han ska förvänta sig.

– Det är snart tjugo år jag hållit på, och det känns som att jag inte kommit längre än när jag började. Om det blir avslag igen vet jag inte om jag orkar kämpa längre. Jag har inte många år kvar, och det är ju inte bara mig det påverkar utan hela familjen, säger han och fortsätter:

– Det är så stora makter som står bakom detta, så är det ens värt att kämpa vidare?

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se


Så säger Målareförbundet, Försäkringskassan och vården:

Målareförbundets ombudsman Conny Andersson kan inte kommentera Felix specifika ärende. Han förklarar dock att i fall som detta gör avdelningen en bedömning och kontaktar sedan förbundet för att se om man kan ansöka om rättshjälp.

– Juristerna kostar rätt mycket, så gör man bedömningen att ärendet inte kan drivas framgångsrikt blir det svårt. Vi har inte oändligt med medel. Vi skulle vilja hjälpa alla men det finns regelverk att ta i beaktande.

Han säger att det är viktigt att arbetsskador anmäls till arbetsgivaren, som är skyldig att göra en skadeanmälan. Om så inte sker kan facket hjälpa till.

Målareförbundet driver ofta frågor om arbetsskador, men sedan 2008 har Conny sett en tydlig förändring hos Försäkringskassan.

– Deras regelverk har gått från att vara generöst till att vara nästan omöjligt att komma igenom, som ett nålsöga. Degenerativa förändringar är ett subjektivt begrepp som jag känner att Försäkringskassan gömmer sig bakom. Många medlemmar får tyvärr avslag i den typen av fall, säger han.

Lars Sjöberg, verksamhetsutvecklare hos Försäkringskassan, kan inte heller kommentera det specifika fallet. Han förklarar dock hur myndigheten vanligtvis arbetar.

– Vi tittar bara på det som är orsakat av själva olyckan och tar inte hänsyn till andra diagnoser eller sjukdomar. Vi tittar på om arbetsskadan är orsaken till inkomstförlusten, eller om det finns några andra förklaringar – det vi kallar konkurrerande orsak.

Det har riktats kritik mot att Försäkringskassan ofta ger avslag. Hur ser ni på det?

– Jag har inte bilden att det framförts missnöje mot Försäkringskassans utredningar vid olycksfall. Om någon förväntas sig ha rätt till livränta förstår jag att man är missnöjd om man inte får det eftersom kan handla om stora belopp. Men jag har inte fått den bilden om ett missnöje. Så mycket är det inte i medierapporteringen heller angående arbetsskador.

Marit Bond som är enhetschef för vårdcentralen i Rättvik får frågan om vilka rutiner som finns för att en arbetsplatsolycka ska komma med i journalen och säger:

– Alla besök ska diagnossättas. Läkarens bedömning beror bland annat på vad patienten uppger och då kan man till exempel fånga upp arbetsplatsolyckor.

I Felix Perez journal står det inte att hans ryggproblem uppkom efter fallet i arbetet och det har varit en orsak till att Försäkringskassan inte beviljat honom livränta.

– Den som anser att något fel begåtts har möjlighet att anmäla till patientnämnden som då gör en utredning genom att gå tillbaks i hela vårdkedjan, säger Marit Bond.