• Foto: Pixabay

Sänkta skatter, höjda bidrag, obligatorisk förskoleklass och mobilförbud för förare. I år blir flera nya lagar och regler gällande. Här är några av dem.

1. Sänkta skatter

Pensionärer med en pension på mellan 10 000 och 35 000 kronor i månaden får sin skatt sänkt med upp till 200 kronor.

De som har sjukersättning eller aktivitetsersättning får också sin skatt sänkt, med upp till 2500 kronor per år för dem med högst möjliga ersättning.

2. Bidrag som höjs

Barnbidraget per barn höjs med 200 kronor i månaden. Detta gäller även det förlängda barnbidraget.

Samtidigt höjs försörjningsstödet, som är en del av det ekonomiska biståndet

Även äldreförsörjningsstödet höjs, liksom ersättningstaket för bostadstillägget.

3. Barn med växelvis boende

För barn som bor växelvis hos sina föräldrar införs ett nytt, speciellt bostadsbidrag. Detta är tänkt att stegvis ersätta underhållsstödet för barn med växelvis boende.

4. Mobilförbud för förare

Från och med 1 februari 2018 får man inte hålla mobiltelefonen i handen när man kör bil.

5. Obligatorisk förskoleklass

Det blir obligatoriskt för barn att gå i förskoleklass från sex års ålder; skolplikten förlängs alltså med ett år.

6. Billigare första anställd

Små företag som anställer sin första medarbetare får sänkt arbetsgivaravgift.

7. Nyanländas etablering

De insatser som görs för nyanländas etablering liknar nu mer de regler som gäller för andra som söker jobb. Rätten att få en etableringsplan tas bort, och en utbildningsplikt införs. De som  inte deltar i etableringsprogrammets aktiviteter kan få sin etableringsersättning och bostadsersättning sänkt.

8. Olaga integritetsintrång 

En ny brottsrubricering har införts, som heter olaga integritetsintrång. Det är nu straffbart att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter om någon annan. Man får inte heller sprida bilder på någon annan i en mycket utsatt situation, till exempel vid en olycka.

 

Christina Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Som att slå ihjäl en fluga med slägga”