Tisdagen den 13 november 2018

← Senaste numret • 8 2018

Målarnas Facktidning nr 8 - 2018
Klicka på bilden

"Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT+REPLIK: "Lyssna på medlemmarna - inga inskränkningar i strejkrätten"

DEBATT + SLUTREPLIK "Vi anser att inskränkningen av strejkrätten endast tjänar till att försvaga den fackliga styrkan. Uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv, som ni har skrivit under, visar på en undfallenhet mot Svenskt Näringsliv och är inte förankrad hos medlemmarna", skriver debattörerna.

 

Förbundsordförande Mikael Johansson ger sitt svar i en slutreplik.

Göran Greider: ”Rör inte strejkrätten!”

Åsikter

DEBATT


Det är ingen tvekan om att socialdemokratin nu är ute på farliga vägar när en minister går ut och talar om att eventuellt inskränka strejkrätten.


I Göteborgs hamn pågår sedan länge en konflikt mellan ett hamnbolag och Hamnarbetarförbundet. Konflikten har gått ut över delar av lastningstrafiken och stora ekonomiska värden står på spel. Ylva Johansson har redan tidigare varit ute i frågan och varnat för att det är något i den svenska modellen som inte fungerar – och nu verkar det som om hon menar att strejkrätten är just det som inte fungerar.


Och det är ungefär det osmartaste en s-minister kan säga i offentligheten.


LÄS ÄVEN: Allt närmre lagstiftning om inskränkning av strejkrätten


Vi som är lite äldre minns den fullständiga kalabalik som utbröt när en s-regering 1990 lanserade det så kallade stoppaketet – stopp för löner, priser och, ja: ett strejkstopp. Regeringen fick avgå efter massiv kritik från många fackligt aktiva, inte minst undersköterskan Lillemor Arvidsson, Kommunals ordförande, som blev tvärförbannad när Kommunal fråntogs sin strejkrätt i ett känsligt förhandlingsläge.


Bakgrunden till det där stoppaketet var att svensk ekonomi rusade mot kaos – efter att kreditavregleringen några år tidigare injicerat massor av stimulans i en redan uppåtgående ekonomi. Den dåvarande svenska krisen hade sin bakgrund i ogenomtänkta avregleringar – men plötsligt var det strejkrätten som skulle offras för dessa misstag.


Stoppaketet 1990 var antagligen en av de stenar som stensatte socialdemokratins långa väg till helvetet, det vill säga ett parti med siffror runt 25-30 procent istället för 40 procent, och bortvittrandet av LO-gruppernas stöd.


LÄS ÄVEN: Redaktörn: Strejkrätten – en ödesfråga


Men historien om stoppaketet är i själva verket typisk för den nyliberala era vi sedan länge lever i: Först kommer en ekonomisk avregleringspolitik som försätter ett land i kris, och sedan får löntagarnas organisationer lida för det.


Bakgrunden till konflikten i Göteborgs hamn nämns ganska sällan. Men den handlar om att hamnverksamheten till stora delar privatiserades 2011. Verksamheterna togs över av stora internationella bolag. Och det är sedan dess problemen accelererat, med APM Terminals – ett danskägt, globalt företag – som huvudaktör. Och snabbt blev det konflikter med de fackliga organisationerna.


Tjänstemännens organisation Unionen har således lagt ner sin klubb i containerhamnen på grund av att ”samverkan mellan fack och arbetsgivare blev allt sämre” (P4 Göteborg 17/5 2016). Först privatisering – därefter bråk med facket. Det är knappast något ovanligt mönster i den globala kapitalismens tidsålder.


Men nästan allt fokus i rapporteringen har hamnat på det lilla Hamnarbetarförbundet. Deras avdelning i hamnen i Göteborg organiserar de allra flesta hamnarbetarna och har stort stöd hos dem. De strider för sin rätt som fackförening att få sitt lagstadgade inflytande i förhandlingar om arbetsvillkoren, som hela tiden försämras. Men APM Terminals vägrar. Därför har de genomfört lockouter. Containerlastningen har blivit lidande. Företaget har resurser att driva konflikter och har heller inga särskilda lojaliteter med Sverige eller Göteborg, så som det brukar vara i den privatiserade världen.


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Som att slå ihjäl en fluga med slägga”


Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson gick för någon dag sedan ut och menade att strejkrätten troligen måste begränsas. Hon menar att det redan finns ett kollektivavtal (med Transport) och att stridsåtgärder från ytterligare ett fack då riskerar att lamslå den svenska modellen. Moderaterna är förstås med på noterna.


Men hon möttes av hård kritik från en rad håll. Redan tidigare har både LO och TCO varnat för att staten ska blanda sig i de här sakerna. I stort sett är systemet väl fungerande: Konflikter och stridsåtgärder är mycket ovanliga i svenska avtalsrörelser. Den utdragna konflikten i Göteborg är ett undantag.


Och många har pekat på den enorma risk som en inskränkning av strejkrätten kan innebära: Ett företag kan då välja vilket fackförbund det ska ingå kollektivavtal med. Det leder till ett slags avtalsshopping: Företag väljer att avtala med de snällaste och mest företagsvänliga facken.


LÄS ÄVEN: Ylva Johansson backar från sitt uttalande om strejkrätten


Som Hamnarbetarförbundet skriver sin hemsida: ”Arbetsgivarna vill ha en lagändring som innebär att en fackförening inte ska kunna strejka om kollektivavtal med en annan part finns på arbetsplatsen. Det är ingen lucka i lagen, utan tvärtom en förutsättning för fackets legitimitet på alla arbetsplatser. Svenskt Näringslivs förslag skulle öppna upp för möjligheten att skriva avtal med vilka som helst på en arbetsplats oavsett om det är ett majoritetsfack eller ett med endast chefens brorson som medlem, och omöjliggöra för övrig personal att bedriva fackligt arbete.”


Skulle den ”lucka i lagen” täppas till som gör det möjligt för engagerade hamnarbetare att slåss för sina villkor – ja, då öppnar det på sikt för en mycket starkare företagsmakt i Sverige.


Jag hoppas att Ylva Johansson backar från sina uttalanden. Annars kommer nog många fackligt aktiva att backa från henne.


Göran Greider,

Chefredaktör Dala-DemokratenMaila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2018-01-26 11:10


Mer Åsikter

DEBATT+REPLIK: ”Lyssna på medlemmarna – inga inskränkningar i strejkrätten”

DEBATT + SLUTREPLIK (Mikael Johanssons slutreplik finns att läsa längre ned i artikeln.)...

Mikael Johansson: ”Det får inte råda tankeförbud”

LEDARE ”Så länge allas löneökningar skall räknas i procent, kommer de grupper som ...

Dikten som hyllar skyddsombudet

Det kom en dikt till redaktionen. Mats Hammarlund är pensionerad timmerman och skriver o...

Helena Forsberg: ”Fira och stöd ditt skyddsombud”

”Om ett skyddsombud inte vågar genomföra sitt uppdrag är det illavarslande för alla...

Stefan Johansson: ”Vem är vinnaren?”

KRÖNIKA ”Vi behöver fler personer som kan arbeta i Sverige, för att detta ska fung...

REPLIK: ”Hotet mot konflikträtten kommer inte inifrån”

REPLIK I artikeln ställer författarna den ”retoriska” frågan vem jag företräder? Jag ant...

Viktiga val både i politik och privatliv

REDAKTÖR’N ”Så här efter valet må de vara kaos i den nationella politiken me...

Mikael Johansson: ”Vem tar vem?”

LEDARE ”Det vi ser är ett spel för galleriet. Risken är uppenbar att det slår till...

Ulf Lundén: ”En av årets viktigaste böcker”

KULTUR Föreningen Arbetarskrivare publicerar sin 11:e antologi. Den heter ”Jag har tänkt...

Helena Forsberg: ”Vad vill ni?”

REDAKTÖR’N ”Det gör mig så glad att de förstår att valet är viktigt och att ...

Nyheter

Allt fler nekas ersättning från Försäkringskassan

Antalet ärenden hos LO-TCO rättsskydd som avser Försäkringskassans avslag ökar.
Ökningen av sjukförsäkringsärenden för rättsskyddet tog fart i början av 2017 för att sedan stadigt öka. Rättsskyddets bedömning är att det är regeringens mål om nio sjukdagar i genomsnitt som har styrt utvecklingen.
Målet på ett sjukpenningtal på nio dagar fastställdes …

...

Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

Trots att Försäkringskassan har godkänt Lars Ekmans skada som en arbetsolycka får han inte längre ersättning från Försäkringskassan och Afa. Läkaren intygar att han kommer att bli fullt återställd – men enligt myndigheten tar det för lång tid.
Lars Ekman halkade i januari på en isfläck täckt av pudersnö utanför …

...

Facken tar strid för att förbättra försäkringarna

LO har sagt upp förhandlingsordningen om avtalsförsäkringar med Svenskt Näringsliv – efter flera försök att få till förbättringar kring pension och sjukförsäkringar.
Sedan 2013 har arbetsgivare och fack förhandlat kring försäkringsfrågor på ett överenskommet sätt, enligt den nuvarande förhandlingsordningen. Syftet med den rådande ordningen har varit att lösa snåriga försäkringsfrågor …

...

Företag på obestånd stäms för obetalda löner

Fem målare fick inte lön de har rätt till enligt kollektivavtalet. Målareförbundet har därför stämt Linköpings-företaget i Arbetsdomstolen.
Målareförbundet yrkar att företaget utbetalar sammanlagt 571 527 kronor till de fem målarna. Det rör sig om för låg timpenning, ej utbetald helglön, övertidslön, traktamente, reskostnadsersättning, semesterersättning samt väntetidsersättning.
Eftersom semesterersättning inte betalats …

...

Fackförbund kan gå i graven – har för få medlemmar

Den ökande medlemsbristen blir sannolikt slutet för Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet. Nu för förbundet samtal om att gå ihop med Unionen, skriver Arbetet.
Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) har idag cirka 500 medlemmar, efter ett kraftigt medlemstapp de senaste åren. Ett av de hårdaste slagen …

...

Miljönären får avgift för saknat fallskydd

Arbetsmiljöverket uppmärksammade vid en inspektion på en byggarbetsplats i Rättvik att det saknades fallskydd. Det ansvariga företaget Miljönären måleri entreprenad AB har ålagts att betala en sanktionsavgift.
Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut: ”Ni har i egenskap av arbetsgivare brutit mot 92 a § AFS 1999:3 genom att ni inte har …

...

Efter Metoo: Fack och arbetsgivare lanserar checklista

Fack och arbetsgivare har lanserat ett webbverktyg för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen, skriver Kommunalarbetaren.
Nu har det gått ett år sedan Metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och -trakasserier. Många av dessa berättelser utspelar sig på kvinnornas arbetsplatser.
Det visade sig även …

...

Nye generaldirektören lugn – trots hot om nedläggning

När Arbetslivsinstitutet lades ned 2007 flyttade en stor grupp av forskarna till Högskolan i Gävle. Där inlemmades de så småningom i Akademin för hälsa och arbetsliv.
Akademins chef hette Nader Ahmadi, numer nytillträdd generaldirektör för Sveriges allra yngsta myndighet: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.
En myndighet som riskerar att bli …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor