• Målareförbundet har behov av att få medlemmar att vilja engagera sig politiskt för att vara med och driva på en samhällsförändring som är gynnsam för våra medlemmar. Foto: Niklas Holmqvist

  • Totalt var det arton personer från fem av förbundets avdelningar som deltog i den förberedande styrelsekursen. Foto: Niklas Holmqvist

  • Lars Mejern Larsson (S) tog emot och gav en inblick i riksdagen. Foto: Niklas Holmqvist

INSÄNT

Förbundet genomförde den 13-17 november en förberedande styrelsekurs. Denna genomfördes på Runö folkhögskola och som en samverkansutbildning. Samverkansutbildning innebär att utbildningen genomförs gemensamt med Runö folkhögskola och då kan förbundet ta del av deras pedagogiska expertis.

Totalt var det arton personer som deltog från fem av förbundets avdelningar. Några av deltagarna som var på utbildningen har redan uppdrag i sin sektion och några är tilltänkta, har viljan att engagera sig i förbundets demokratiska organisation.

LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Vi måste säkerställa att vi oftare pratar om vad som inte är accepterad beteende”

Förbundet har under lång tid bedrivit en relativt avancerad styrelseutbildning. Denna utförs idag som två utbildningar: förberedande styrelsekurs vilken är på en vecka och Styrelsekurs steg 1 & 2 vilken är en två veckor lång utbildning med en mellanperiod med hemarbete.

Den förberedande styrelsekursen riktar in sig på sektionsarbete. Styrelsekursen riktar in sig på att deltagarna ska planera och genomföra ett representantskapsmöte, avdelningens högsta beslutande organ.

Kursinnehållet under den förberedande styrelsekursen baseras på ett grupparbete som kallas Sektion 33 vars syfte är att deltagarna ska planera och sammansätta ett sektionsårsmöte. Målsättningen är att deltagarna ska kunna driva aktiv sektionsverksamhet på hemmaplan utefter förbundets stadgar.

För att understödja deras grupparbete genomfördes ett par föreläsningar vilka kopplar till förbundsstadgarnas ändamålsparagraf. Tanken med det är att vi som förening har ett ansvar att stadgarna följs och uppfylls, därför måste vi ständigt hålla oss kunniga i vad det innebär i praktiken.

LÄS ÄVEN: LO ung sätter ny energi i rörelse

Riksdagen besöktes under torsdagseftermiddagen för rundtur och genomgång hur arbetet går till inom rikspolitiken. Lars Mejern Larsson (S) tog emot oss och gav kursen en rundtur och inblick i hur den politiska sfären fungerar.

Vi som organisation har behov av att få medlemmar och förtroendevalda att vilja engagera sig politiskt för att vara med och driva på för samhällsförändring som är gynnsam för våra medlemmar.

Enligt förbundets stadgar ska organisationen bedriva utbildnings- och studieverksamhet så att förbundet är väl rustade med kvalificerade förtroendevalda. I det innefattar att bedriva utbildnings- och studieverksamhet i syfte att stärka medlemskåren.

LÄS ÄVEN: Från Runö till Rönneberga

Det är därför det finns introduktionsutbildning, medlemsutbildning och facklig politisk medlemsutbildning som medlemmarna kan anmäla sig till. Dessa brukar erbjudas medlemmarna i samband med att de blir medlemmar i förbundet. Oavsett om du är ny medlem eller tidigare medlem så finns dessa utbildningar att ta del av.

Förbundets styrka bygger på flera faktorer, många medlemmar, utbildade medlemmar om hur organisationen fungerar och hur vi påverkar i densamma samt att organisationen måste teckna kollektivavtal och se till att de efterlevs.

Niklas Holmqvist
Studiesekreterare/yrkesutbildningsansvarig Målareförbundet


Vill du ha kunskap?

Förbundet har ett ständigt behov av att medlemmar engagerar sig i sin egen förening Målareförbundet. Därför bedrivs också utbildnings- och studieverksamhet i förbundet. Kontakta din studieorganisatör om du vill veta mer.