[infogram id=”copy-malarnas-facktidning-miras-mal-1h984wpr97jd2p3″]


Kvinnliga målare och lackerare engagerar sig allt mer i det fackliga arbetet, stärkta av nätverket Mira och ett förbund som jobbar med jämställdhetsfrågorna. Färska siffror visar att 12,4 procent av de förtroendevalda inom Målareförbundet är kvinnor, en ökning på nästan 3 procentenheter på några år.

Målarnas kvinnliga nätverk Mira bildades efter en motion till Förbundsmötet 2014. Drygt ett år senare hölls den första nationella nätverksträffen på Rönneberga. Vid den första nätverksträffen var Niklas Holmqvist, förbundsombudsman, kursledare.

LÄS ÄVEN: Mira ska få kvinnor att ta plats

En av deltagarna var en man som tycker att värderingsgrund och jämlikhet är viktigt. En av diskussionerna kom att handla om vad nätverket ska vara? Det resulterade i att Mira blev nätverk där kvinnor ska kunna mötas.

Idag har alla avdelningar runt om i landet Mira-verksamhet. Det innebär att ett av de mål som sattes upp för 2020 redan har uppnåtts. Det tyder på att det finns gott om engagerade kvinnor bland målarna och lackerarna som är beredda att stå upp för varandra och tillsammans arbeta för ett mer jämställt förbund och yrkeskår.

Det har även börjat visa sig i att andelen förtroendevalda som är kvinnor ökar. Färska siffror visar att 12,4 procent av de förtroendevalda är kvinnor, vilket är en ökning på nästan 3 procentenheter på några år.

Målareförbundet har i sin målplan tagit in genusperspektivet. Bland annat tittar de på löneskillnader och andelen förtroendevalda.

– Det är oerhört viktigt att när vi tittar på kvinnors andel bland medlemmar också tittar på hur stor andel som finns representerade bland de förtroendevalda, säger Mikael Johansson som också vill förfina mätningarna för att kunna jämföra sektion, avdelning och förbund.

– Kvinnorna är överrepresenterade i arbetsplatsorganisationer och sektioner, börjar komma i avdelningarna men finns inte med på förbundsnivå. Sen är det inte så konstigt det är ju ofta den vägen man går.

LÄS ÄVEN: Nu är det dags att etablera Målareförbundets kvinnliga nätverk MIRA lokalt

Förbundsstyrelsen har valt in nya medlemmar till grupperna som fram till kongressen 2019 ska ta fram handlingsprogram och stadgar. I båda arbetsgrupperna finns kvinnor med.

Kvinnornas löner ligger inom Målareförbundets avtalsområden en procent lägre än männens.

– Det är en förbättring med en procentenhet sedan vi började mäta men det är fortfarande en skillnad och det ska vi inte ha, säger Mikael Johansson.

Ett annat mål som sattes upp vid Miras första centrala träff var att jämställdhetsarbetet inom ett år ska vara integrerat i avdelningarnas arbete. Josefine Krantz berättar att avdelningarna jobbar på bra och Jenny Störvold känner att hon och kollegorna i avdelning 10 Mellannorrland tänker på jämställdhetsfrågorna i de flesta frågor de jobbar med.

– Givetvis kan det utvecklas i flera led. Såsom när en väljer representanter till olika möten och så vidare. Så förbättringspotential finns.

Att kvinnor ska bli accepterade i branschen såväl av arbetsgivare, kollegor och kunder räknade nätverket med skulle ta lite längre tid så målet sattes till 2025. De vill att reaktionen ska vara ”aha det kommer en målare” (oavsett kön) istället för att kunden ser över axeln på dem och tittar efter den ”riktiga” målaren.

Dit är det en bit kvar visar berättelser som kommer fram vid nätverksträffar.

LÄS ÄVEN: Målares löner mer jämställda än snittet

Men det finns också arbetsplatser där det funkar bra. Det märkte Linnéa Malmeflod och Sofi Fahlén när de besökte 20 tjejer kvinnor på 17 arbetsplatser inom Målarettans område Uppsala, Stockholm och Södertälje.

Linnéa Malmeflod
Foto: Privat

– Nästan samtliga var väldigt nöjda. Det var så skönt att höra, säger Linnéa Malmeflod.

De kände till att Mira finns men inte riktigt vad det är. Linnéa och Sofi fick chansen att berätta mer. Även de kvinnor som var nöjda tycker det är bra att Mira finns.

– Det är frågor om graviditet, sanitetsbehållare på toaletterna och typiska kvinnofrågor som man hellre pratar med andra kvinnor om, säger Linnéa Malmeflod.

LÄS ÄVEN: Över 4000 kvinnor i byggbranschen i upprop mot sexism och sexuella trakasserier

Det framgick att kvinnorna vill ha verksamhet mer lokalt och det möter Målarettan nu upp genom att sektionen i Uppsala genom Tina Löfgren som är sekreterare kommer starta upp Mira-verksamhet. Även Gotland kommer att få sitt eget Mira nätverk då Christel Harstäde ligger i startgroparna.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se


FAKTA om 8 mars

Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt sedan 1977, på initiativ av FN. Men initiativet togs redan 1910 av vänsterkvinnor vid en internationell konferens i Köpenhamn. Tanken var att lyfta fram kraven på kvinnlig rösträtt liksom kvinnorörelsen. De första åren firades dagen på lite olika vårdatum.

Under mellankrigstiden förbjöds dagen i de fascistiska och nazistiska staterna. 1945 samlades vänsterkvinnor den 8 mars till en manifestation i London.
Den vänsterpolitiska laddningen avtog efterhand och 1980 utnämnde FN den 8 mars till en internationell kvinnodag. Numera deltar opolitiska kvinnoorganisationer liksom många andra i möten.