• Bilden föreställer ett handslag mellan två händer vars armar ä klädda i kostym. I bakgrunden ser man en samling suddiga gestalter med gula bygghjälmar på.

    Foto: Pixabay

Svenska Målareförbundet stämde Stoby måleri AB och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige för kollektivavtalsbrott. Nu har parterna gjort en förlikning som innebär att företaget ska betala skadestånd till facket och dess medlem.

Stoby måleri är ett familjeägt företag som verkar i Skåne, Småland och Halland. VD och ägare är Stefan Olsson som också är styrelseledamot och förhandlingsordförande i Måleriföretagen i Sverige.

Enligt Målareförbundets stämning som lämnades in till Arbetsdomstolen skulle Stoby måleri ha betalat ut ostridig lön den 25 oktober 2016, men utbetalningen dröjde till 9 november. Ett kollektivavtalsbrott som innebär att företaget är skyldigt att betala skadestånd till förbundet och väntetidsersättning till medlemmen skrev facket i sin stämningsansökan.

LÄS ÄVEN: Målareförbundet redo att gå till domstol för restiden

Då Stoby måleri inte betalade ut väntetidsersättning är det också skyldigt att betala skadestånd till förbundet och medlemmen. Vidare anförde Målareförbundet att bolaget inte justerat protokollet från den lokala förhandlingen inom föreskriven tid. Ytterligare ett kollektivavtalsbrott och skyldighet att betala skadestånd.

Den lön som inte betalades ut i tid gällde ett ackordsöverskott som enligt måleriavtalet ska betalas ut på löneutbetalningsdagen om ackordsräkningen lämnats in senast vid löneperiodens slut.

Väntetidsersättning avser garantilön som arbetsgivaren enligt kollektivavtalet är skyldig att betala om ostridig lön inte betalas ut på rätt dag dock för högst åtta dagar.

LÄS ÄVEN: Färgtillverkare stämmer uppstickaren

Arbetsgivarparterna bestred stämningsansökan. I Arbetsdomstolen yrkade Målareförbundet på skadestånd till förbundet och medlemmen om totalt 118 522 kronor.

Parterna har därefter förlikats och Arbetsdomstolen har stadfäst förlikningen. Stoby måleri AB ska betala allmänt skadestånd om 10 000 kronor till medlemmen och 16 388 till förbundet för brott mot kollektivavtalet avseende att förhandlingsprotokollet inte justerades i tid.

Vardera part står för sina rättegångskostnader. Genom förlikningsavtalet är parternas samtliga mellanhavanden med anledning av denna tvist slutligt reglerade, står att läsa i förlikningsavtalet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se