• Bild: Pixabay

En rapport från Riksrevisionen visar att det finns betydande skillnader i hur ofta arbetssökande får sanktioner eller indragen ersättning.

För att få a-kassa ska arbetslösa visa att de aktivt söker jobb eller deltar i andra aktiviteter, detta genom att lämna in aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen. Om det inte görs meddelar myndigheten a-kassan, genom en så kallad underrättelse.

LÄS ÄVEN: Utförsäkrad trots läkarintyg om operation

A-kassan kan sedan välja att pröva fallet. Något som kan leda till sanktioner och indragen ersättning. Det finns betydande skillnader mellan a-kassorna i hur ofta underrättelser leder till sanktioner. Riksrevisionen pekar på att a-kassorna behöver tillämpa begreppet ”godtagbara skäl” på samma vis.

– A-kassorna efterfrågar tydligare vägledning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i form av föreskrifter om ”godtagbara skäl”. Sådana föreskrifter finns inte i dag, eftersom IAF saknar bemyndigande att utfärda dem, säger Anton Ringström, projektledare för granskningen, i en kommentar till tidningen Arbetet.

Helena Forsberg
helena.forsberg@mittmedia.se