• Göteborgs hamn. Foto: Pixabay

Den långdragna tvisten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar är avslutad i och med att ett avtal tecknats. Överenskommelsen kom kvällen innan storstrejk annars hade brutit ut i hamnarna.

På tisdagskvällen skrev Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar under ett andrahandsavtal. De väntade konfliktåtgärderna blåstes av.

– Det är klart att det är positivt. En konflikt hade ju drabbat många, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund till Arbetet.

– Och vi får fredsplikt från Hamnarbetarförbundet vilket är bra, det har vi inte haft tidigare, fortsätter han.

LÄS ÄVEN: Hamnarbetarna varslar om nationell konflikt

Avtalet innebär att Hamnarbetarförbundet får rättigheter som följer av ett kollektivavtal, bland annat att delta fullt ut i skyddsarbetet.

Joakim Ärlund säger dock att det fortfarande är Transports avtal, som finns i hamnarna sedan tidigare, som reglerar villkoren även för Hamnarbetarförbundets medlemmar – lokalt och centralt.

Detta eftersom avtalet är det först tecknade och därmed har företräde.

Hamnarbetarförbundet svarade i februari på ett medlarbud om avtal och krävde då vissa strykningar i texten. Flera av dem har nu gått igenom.

Det gäller bland annat en tidigare skrivning om att rätten och skyldigheten att ingå i förhandlingar om lokala avtal endast skulle tillkomma parterna i förstahandsavtalet, alltså Transports avtal. Joakim Ärlund menar att dessa strykningar är redaktionella, att det handlar om meningar som varit till för att beskriva rättsläget.

– Det är ingen ändring i sak, säger han.

LÄS ÄVEN: Strejkrätten: Parternas roll kritiseras i remissvar

Erik Helgeson, styrelseledamot i Hamnarbetarförbundet som har förhandlat för den fackliga sidan, delar inte bilden att ändringarna endast är redaktionella.

– Vi vet vad som står i avtalet och vad som inte står längre och det är det som är det viktiga, säger han apropå Joakim Ärlunds uttalande.

Vad gör strykningarna för skillnad för er?
– Hade de stått kvar hade det inneburit att vi avtalade bort vår möjlighet att vara med i lokala förhandlingar.

Nu kan det bli så att Arbetsdomstolen i slutänden får avgöra vilken rätt Hamnarbetarförbundet, med ett andrahandsavtal, har till lokala förhandlingar.

– Det är möjligt, men den risken har vi varit medvetna om, säger Erik Helgeson.

Men förbundet var inte berett att nu skriva under formuleringen som, enligt deras synsätt, avgjorde detta i förhand.

Erik Helgeson är mycket nöjd med vad man landat i.

– Det är ett rent andraavtal, det är helt fantastiskt, säger han.

LÄS ÄVEN: Kurt Junesjö: ”Jag hoppas att LO-förbunden tar sitt förnuft till fånga”

Hamnarbetarförbundet har verkat utan avtal i hamnarna sedan det bildades som en utbrytning ur Transport 1972.

Deras medlemmar har arbetat sida vid sida med Transports medlemmar, som varit bundna av kollektivavtal. Det har inneburit att Transport, men inte Hamnarbetarförbundet, har haft fredsplikt.

De senaste åren har det ställts på sin spets vad Hamnarbetarförbundet ska ha för handlingsutrymme då de saknar avtal.

Sedan i höstas har man förhandlat om ett centralt kollektivavtal men haft svårt att enas om hur det skulle se ut i relation till Transports avtal.

Vid midnatt natten mot onsdagen skulle varsel om riksomfattande strejk och lockout ha brutit ut om parterna inte hade kommit överens.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Jenny Berggren