• Bild: Pixabay

Neddragningarna på Arbetsförmedlingen kvarstår och Arbetsmiljöverket får inte de pengar de äskat av regeringen i vårändringsbudgeten 2019.

När Moderaternas och Kristdemokraterna budgetreservation klubbades igenom i stället för regeringens höstbudget i vintras var en av de största nyheterna de kraftiga neddragningarna på Arbetsförmedlingen, skriver Arbetet.

Neddragningar som nu lett till att över hälften av alla Arbetsförmedlingskontor ska läggas ner.

LÄS ÄVEN: Reinfeldt om att jobba till 75: ”En bra början”

När regeringen i dag, onsdag 10 april, presenterar sin ändringsbudget sker inga förändringar i Arbetsförmedlingens budget.

Dock lägger man 335 miljoner extra på arbetsmarknadspolitiska program och insatser som delvis ska administreras av Arbetsförmedlingen.

– Medlen kan användas till insatser för arbetssökande. Det kan till exempel handla om insatser inom ramen för lokala jobbspår som Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samarbetar kring, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande från regeringen.

Man budgeterar också 80 miljoner extra till de så kallade nystartsjobben.

Det beror på att regeringen tänker ta bort kravet på att andra anställningsvillkor än lönen ska vara jämförbara med kollektivavtal, vilket man antar leder till att antalet nystartsjobb blir fler.

LÄS ÄVEN: Regeringen sparar på äldreomsorgen

I övrigt är det inga större förändringar på just arbetsmarknadsområdet.

Arbetet har tidigare berättat om att höstbudgetens anslag till Arbetsmiljöverket tvingar myndigheten att spara.

Man har tidigare haft ett mål på 300 inspektörer till 2020 vilket kräver ökade anslag. Men höstbudgeten innebar bara en indexuppräkning och inga ytterligare förändringar sker nu i ändringsbudgeten.

– Med den ekonomiska situation vi är i nu kan vi inte ersättningsrekrytera för till exempel pensioneringar, sa Pia Zätterström, chef för inspektionsverksamheten vid Arbetsmiljöverket till tidningen Arbetarskydd i veckan där hon också berättade att man gett upp målet om 300 inspektörer.

LÄS ÄVEN: LO:s plan: Att knyta tätare band till S

Det finns också rena besparingar på arbetslivsområdet i vårbudgeten.

Arbetsdomstolen får en minskning av anslagen med 1,5 miljoner eller drygt 4 procent och Medlingsinstitutet minskar med 3,5 miljoner eller nästan 6 procent.

Man drar också bort 20 miljoner från posten Arbetslivspolitik, pengar som bland annat används för att finansiera forskning om arbetslivet.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.