• Bild: Pixabay/Montage

Valrörelsen inför EU-valet är i full gång, och vissa ämnen diskuteras mer än andra. Här får du koll på vad några av de vanligast förekommande orden betyder.


Utstationeringsdirektivet

Reglerar arbetsvillkor för dem som skickas mellan EU-länder på tillfälliga jobb. I somras ändrades direktivet så att nivån på vad som kan krävas höjdes.


LÄS ÄVEN: EU-val: Tolkningarna kring den sociala pelaren går isär


Sociala pelaren

Antogs på ett toppmöte i Göteborg 2017. Kritiker menar att den driver fram lagstiftning som inte borde ligga på EU-nivå, medan försvarare menar att den endast är ett inriktningsdokument som ger tyngd åt sociala frågor. Tre områden pekas ut:

• Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden.

• Rättvisa arbetsvillkor.

• Social trygghet och social integration.


Socialt protokoll

De som driver detta vill att ett socialt protokoll förs in i EU-fördraget (EU:s grundlag). Det ska säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter.


LÄS ÄVEN: Toppnamnen svarar: Vilken är framtidens viktigaste jobbfråga i EU?


Vägpaketet

Ett regelverk om villkor för yrkeschaufförer som kör mellan EU-länder. Röstades nyligen igenom i parlamentet, men är inte slutgiltigt antaget. Även känt som mobilitetspaketet.


Cabotage

Regleras i vägpaketet. Det gäller hur länge en chaufför som kommit till ett land med internationell last får stanna kvar och göra nationella körningar.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.