• Bild: Pixabay/Montage

 


Utstationeringsdirektivet

Reglerar arbetsvillkor för dem som skickas mellan EU-länder på tillfälliga jobb. I somras ändrades direktivet så att nivån på vad som kan krävas höjdes.


LÄS ÄVEN: EU-val: Tolkningarna kring den sociala pelaren går isär


Sociala pelaren

Antogs på ett toppmöte i Göteborg 2017. Kritiker menar att den driver fram lagstiftning som inte borde ligga på EU-nivå, medan försvarare menar att den endast är ett inriktningsdokument som ger tyngd åt sociala frågor. Tre områden pekas ut:

• Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden.

• Rättvisa arbetsvillkor.

• Social trygghet och social integration.


Socialt protokoll

De som driver detta vill att ett socialt protokoll förs in i EU-fördraget (EU:s grundlag). Det ska säkra att grundläggande sociala rättigheter juridiskt har företräde framför ekonomiska friheter.


LÄS ÄVEN: Toppnamnen svarar: Vilken är framtidens viktigaste jobbfråga i EU?


Vägpaketet

Ett regelverk om villkor för yrkeschaufförer som kör mellan EU-länder. Röstades nyligen igenom i parlamentet, men är inte slutgiltigt antaget. Även känt som mobilitetspaketet.


Cabotage

Regleras i vägpaketet. Det gäller hur länge en chaufför som kommit till ett land med internationell last får stanna kvar och göra nationella körningar.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.