Arbetsgivare som anställer arbetstagare utanför EU ska skicka in uppgifter till Migrationsverket om anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal.

Fackets avdelningar får handlingarna från arbetsgivaren, ibland direkt ifrån arbetstagaren, där de ska fylla i ett så kallat fackligt yttrande.

– Man ser förtvivlan hos arbetarna när vi kryssar i att villkoren är sämre än kollektivavtalet, jag gissar att det innebär att Migrationsverket kommer att avslå ansökan, säger Thomas Westman, avdelning 2.

Handlingarna ska sedan skickas in av arbetsgivaren och det finns inga garantier för att arbetsgivaren inte ändrar fackets yttranden. Därför beslutade kongressen att Målarna ska arbeta för att handlingarna efter det att avdelningarna yttrat sig ska skickas direkt till Migrationsverket.

Allt fler företag från andra länder etablerar sig i Sverige som underentreprenörer och det är viktigt att regelverket följs.

I utstationeringsregistret finns många olika branscher och den närmaste är bygg- och anläggning. Däremot finns det inget om måleri.

Det vill Målarna ändra på, och kommer aktivt att arbeta för att måleriverksamhet och lackverksamhet förs in.