Jag kan enkelt säga att om man tar på sig ett uppdrag att printa ned cirka 2 500 tecken om en kongress som utspelar sig under tre dagar – lycka till!

Jag gjorde mitt bästa och jag kanske får ångra det, men intryck efter intryck tar tag i mig och rycker i mig som vill bli publicerat. 

Beslut som ska tas, en hel del anföranden, internationella gäster som får komma och tala, verksamhet som ska redovisas och budget som ska fastställas.

Även val av förbundsordförande samt två vice ordförande samt ledamöter till förbundsstyrelsen tog plats. 

Med viss tolkningsfrihet uttrycktes det som att förbundet står och stampar i ett växande problem med jämställdhet.

Stefan Lövstrand

Diskussionerna är det mest intressanta på dessa tillställningar, och jämställdhet är nummer ett som jag kommer toucha, med risk att få fingrarna avklippta

Med viss tolkningsfrihet uttrycktes det som att förbundet står och stampar i ett växande problem med jämställdhet kring kvinnliga förtroendevalda, alltså antalet. Att förbundet måste jobba hårdare för att lösa detta. 

Låt mig nu få ställa mig frågande till problemstämpeln, för när verkligheten egentligen säger att vi har ett allmänt problem med att få tag på individer som vill jobba fackligt överhuvudtaget. Då blir det istället en könsneutral fråga, och inte direkt riktad emot kvinnor specifikt. 

Jag tycker självklart att förbundet ska fortsätta jobba med jämställdheten, men att göra det till en problemfråga ställer jag mig tveksam till med anledning av ovanstående skäl.

Förbundets bekymmer kommer tvinga avdelningar att ställa sig emot väggen med det växande problemet med bristen på förtroendevalda.

Oavsett kön ska vi ha inkluderat alla när arbetet står färdigt och recenserat. 

Jag tycker självklart att förbundet ska fortsätta jobba med jämställdheten, men att göra det till en problemfråga ställer jag mig tveksam till.

Stefan Lövstrand

Sedan var det detta med alkoholen. 

Alkohol vid tillställningar framför allt, och det fanns en tydlig motion – där fem av nio avdelningar talade för att införa en policy för nolltolerans, och att förbundet inte ska bjuda på alkohol någon gång, någonsin!

En klok, sund och modern motion skriven för vår tid. Bland annat för att kunna svara på frågan: ”Bjuder förbundet på någon alkohol?” Svar: ”Nej”. 

Även om motionen fick avslag, har den satt ett märke hos representanter inom förbundet. Räkna med att den motionen står vid podiet nästa gång, och om jag får representera medlemmar på kongressen 2023 har den motionen mitt stöd!  

Nu kan jag inte få med allt som jag vill, men två frågor som jag brinner för finns med i denna text. Nu väntar fyra år innan nästa kongress och intressant kommer det vara vilka frågor som står högst upp i tak då. 

Tills nästa gång, väl bemött!