Målareförbundet har just avslutat sin kongress, som är vårt högsta beslutande organ som sammanträder en gång vart fjärde år.

Medlemmarna har valt 76 representanter som under tre dagar valt styrelse, behandlat motioner som medlemmar runt om i landet har sänt in, men kanske viktigast av allt lagt grunden för vad vårt förbund skall prioritera under den kommande fyraårsperioden.

Vi är övertygade om att det är viktigt att facket inte är en anonym institution, långt borta.

Mikael Johansson

Av allt som ger oss som fackförbund styrka och mandat att företräda dig som målare och lackerare, är den ojämförligt viktigaste vår förmåga att förmå så många som möjligt att vara medlemmar.

Vi är idag drygt 14 200 medlemmar, men har möjlighet att bli 15 000. För att lyckas med detta krävs naturligtvis att vi är relevanta för de som arbetar i våra yrken och för de som är på väg in i våra branscher.

Det handlar om att vi skall göra skillnad både i vardagen, och när du behöver vår hjälp. Våra kollektivavtal har hög täckningsgrad, och utgör grunden för din trygghet i anställningen – både vad gäller lön och övriga villkor.

Kollektivavtalen kräver dock att vi alla står upp för dem och ser dem som ett löfte om att ingen skall tvingas att utföra arbeten med sämre villkor än i avtalet.

För att även i framtiden vara en stark facklig organisation behöver vi din hjälp. Som medlem är dina upplevelser av medlemskapet viktiga för oss. Vi behöver din hjälp med att prata med kollegor om fördelarna med att vara medlem i Målareförbundet.

Det är så vi kan växa tillsammans, och utvecklas som fackförbund. Fortfarande är den vanligaste orsaken till att någon inte är med i facket att ingen brytt sig om att ställa frågan.

Vår stryka kommer av att vi är många, och av att vi driver våra frågor tillsammans.

Mikael Johansson

Den nyligen avslutade kongressen har slagit fast strategin att vi skall växa tillsammans genom att bli starkare och bättre representerade på våra arbetsplatser. Nyckeln till detta är våra vardagshjältar: MB- och skyddsombud.

Kongressen har beslutat att vi skall arbeta efter visionen att det skall finnas en facklig representant på var tionde medlem. Vi är övertygade om att det är viktigt att facket inte är en anonym institution, långt borta.

Visionen innebär att du som medlem aldrig har långt till facket. Att du vet vem som är din facklige företrädare, och att hen vet vem du är, och känner din verklighet.

För att lyckas med detta har även du ett ansvar att engagera dig i vilka som skall företräda dig. Du har all rätt att ha höga förväntningar på din fackförening, men då måste även du vara beredd att endera engagera dig som förtroendevald, eller stötta dem som blir det.

Det är i grunden ganska enkelt; vår stryka kommer av att vi är många, och av att vi driver våra frågor tillsammans.

Du kan räkna med mig, och jag räknar med dig.

Mikael Johansson
Stolt omvald förbundsordförande
mikael.johansson@malareforbundet

Målarnas förbundsordförande Mikael Johansson i mitten omvaldes tillsammans med Jan-Olov Gustafsson, vice ordförande och kassör, till vänster, och Peter Sjöstrand, vice ordförande och avtalssekreterare, till höger.