Björn Axelsson arbetade som målare på olika företag i Göteborg och blev så småningom kalkylator på Bostads AB Poseidon och efter några år på Sandå måleri i Göteborg. 1997 blev han ombudsman  i Målareförbundet Avdelning 3 Väst.

Hans ansvarsområden var arbetsmiljö och försäkringar men som alla ombudsmän så arbetade han med alla typer av ombudsmannauppgifter. Han slutade som pensionär sitt arbete på Målareförbundet i oktober 2008.

Han var en pragmatisk person som med stor kunskap drev många arbetsskadeärenden för medlemmar, och flera av dem med framgång. Han var en mycket god kamrat och facklig kollega som med en stor portion humor ofta bidrog till god och hjärtlig stämning.

Han var orädd, idérik och tvekade aldrig att ta kampen mot arbetsgivare som inte följde lag eller avtal.

Kamraterna i Målarnas avdelning 3

Med  övertygelse och stort kunnande förbättrade han ständigt verksamheten på arbetsmiljöområdet. 

I första hand i avdelningen men var även starkt bidragande till hela Målareförbundets arbetsmiljöarbete. 

Ambitionsnivån var alltid hög och Björn hittade nya arbetssätt för att påverka till en bättre arbetsmiljö. Han var orädd, idérik och tvekade aldrig att ta kampen mot arbetsgivare som inte följde lag eller avtal.

Han förstod vikten av utbildade förtroendevalda och tog initiativ till en omfattande utbildning i svenska för förtroendevalda, och ständig vidareutbildning för skyddsombud.

Björn var en hängiven golfare. Han anordnade, under flera år, golftävlingar för medlemmar i Målareförbundet som många deltagit i.

Björn Axelsson somnade in den 1 november 2019 vid en ålder av 73 år.