Felaktig ergonomi och belastning är de vanligaste anledningarna till att målare skadas av sitt arbete.

Nu satsar Arbetsmiljöverket på målare och kassapersonal, som också ofta får belastningsbesvär.

Det är extra viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början.

Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket

500 arbetsplatser inom dessa branscher ska inspekteras. Inspektionerna är en del i ett treårigt projekt där myndigheten granskar mans- och kvinnodominerade yrken.

– Butikskassörer och målare är ingångsyrke för många unga och det förekommer inhyrd personal. Det är extra viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet så att man får lära sig rätt arbetsteknik från början, annars blir det lätt så att man jobbar på med fel teknik och får ont, säger arbetsmiljöinspektören och projektledaren Heli Aarnipuro i ett pressmeddelande.

Arbetsskador bland målare

  • 65 procent av de anmälda arbetssjukdomarna inom måleribranschen har ergonomiska belastningsorsaker.
  • 22 procent hade kemiska eller biologiska orsaker.
  • Totalt anmäldes 1063 arbetsskador bland målare under perioden 2014-2018, varav 306 arbetssjukdomar och 777 arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning.

Källa: Arbetsmiljöverket

En version av artikeln är tidigare publicerad i Handelsnytt, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.