För industrilackeringar minskar det inkommande godset och när det inte finns reservdelar drabbas billackeringarna.

För måleribranschen finns vissa aspekter som underlättar i det svåra läge som är i ekonomin och arbetsmarknaden med anledning av panepidemin.

– Normalt sett är det nu som företag brukar återanställa och nyanställa. Den här årstiden börjar det normalt sett bli högtryck inom måleriet, säger Conny Andersson.

Uppsägningar tenderar att bli permitteringar så det är ju bra

Conny Andersson, Målarna

För många målare står hoppet till allt fler soltimmar så utomhusmåleriet kan fylla arbetsdagarna. Medlemmar i Stockholm är hårdast drabbade dels på grund av stadens storlek men också då det är panepidemins centrum.

Målareförbundet följer nu utvecklingen vecka för vecka sedan 23 mars. Totalt under tre veckor har 183 målare och 20 lärlingar sagts upp. 142 målare har korttidspermitterats.

Diagram över textens innehåll
Uppsägningar och korttidspermitteringar, Måleriavtalet. Källa: Målarna

– Sedan avtalet om korttidspermitteringar med statligt stöd kom på plats så ser vi att uppsägningar tenderar att bli permitteringar så det är ju bra, säger Conny Andersson.

Totalt berörs 5% av de anställda på avtalsområdet Måleri någon form av åtgärder till följd av Covid-19 pandemin.

För de som blir arbetslösa vill vi skapa trygghet genom information

Conny Andersson, Målarna

Inom lackbranschen har 133 av Målareförbundets medlemmar permitterats med statligt stöd och 45 har sagts upp.

– För de som blir arbetslösa försöker vi skapa trygghet genom information om exempelvis a-kassa, det finns ett bättre skyddsnät än tidigare, säger Conny Andersson, ombudsman på Målareförbundet.

Diagram över textens innehåll
Uppsägningar och korttidspermitteringar, Lackavtalet. Källa: Målarna

– Skillnaden nu mot annars är att även de som varit anställda länge drabbas och då blir AGB-försäkringen viktig.

På grund av Covid-19 och den sociala distansering som krävs behöver facket hitta nya kanaler när de inte kan komma ut och träffa medlemmarna.

– Vi får inte ställa in men vi behöver ställa om, säger Conny Andersson.

Korttidspermitteringar

  • Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut 90 procent eller mer av lönen.
  • Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj och tre månader framåt finns möjlighet att gå ner med 80 procent.
  • Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Nyligen gav Tillväxtverket besked att ob-ersättning kan ingå.
  • Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder. Företag ansöker om stödet och det gäller från mitten av mars. Ansökan lämnas in från och med 7 april
  • Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

Varsel och uppsägning

Varsel om uppsägning är en förvarning om att det kan bli uppsägningar. Vid större varsel ska arbetsgivaren förvarna Arbetsförmedlingen. Arbetsgivaren ska kontakta facket och förhandla om varslet.

Om arbetsgivaren går vidare med varslet och säger upp personal ska det ske skriftligt. Den som är fast anställd och blir uppsagd har i regel en uppsägningstid på en månad eller mer, med lön.

Den som blir uppsagd kan ha rätt att bli återanställd inom en viss tid, om det finns jobb.

Diagram över textens innehåll
Varsel till Arbetsförmedligen, Måleriavtalet och Lackavtalet. Källa: Målarna