Det slovakiska bolaget KS Building arbetade 2018-2019 med byggnadsställningar vid uppförandet av en ny pappersmaskin vid Billerud Korsnäs pappersbruk i Grums.

Facket lämnade in en stämning till Arbetsdomstolen i slutet av förra året då de vid en granskning på plats upptäckt att underentreprenören bröt mot kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen ger nu Byggnads rätt och skriver i domen att bolaget har ”brutit mot byggavtalet genom att i stor utsträckning och under lång tid ta ut för mycket i arbetstid och låta arbetstagarna arbeta på enligt avtalet otillåtna tider”.

Fuskarna måste avslöjas och straffas, det är viktig för arbetarnas trygghet och säkerhet

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare

KS building har systematiskt fuskat med övertid samt struntat i att betala ut såväl lön, övertidsersättning, helgersättning, traktamente och arbetstidsförkortning till sina anställda.

En byggnadsarbetare på en arbetsplats

Byggnads stämmer polskt bolag på fem miljoner

Nyheter

­– Återigen har det visat sig hur rutten byggbranschen är. Jag är verkligen nöjd att Arbetsdomstolen så tydligt visar allvaret i situationen. Fuskarna måste avslöjas och straffas, det är viktig för arbetarnas trygghet och säkerhet men också för hela branschens trovärdighet, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare.

Domen är en så kallad tredskodom vilket innebär att KS Building inte kommit in med några svar på Byggnads stämning. Domen vinner laga kraft om en månad.

Byggnads har också stämt två andra underentreprenörer, MK Scaffolding och Formbetong Anläggning i Katrineholm AB, som verkat vid byggnationen av pappersmaskinen.

Dessa processer i Arbetsdomstolen är inte avslutade. Även dessa stämningar handlar om för låga löner och ersättningar.

I fallet med Formbetong menar facket att de svenska arbetarna fått korrekta löner medan utländska arbetare utnyttjats till lägre lön.