Av 1000 granskade utländska byggföretag bryter 800 mot svensk lag och/eller de kollektivavtal de skrivit under. Det konstaterar Byggmarknadskommissionen efter en genomgående granskning av slumpmässigt utvalda byggföretag från Estland, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Polen.

Fusket har visat sig vara lika utbrett i både större och mindre företag, och inget tyder på att det är mindre förekommande i företag med kollektivavtal.

På arbetsplatsen utan tillstånd

En expertpanel som konsulterats bedömer dessutom att mellan 5 och 30 procent av byggnadsarbetarna i Stockholm befinner sig på arbetsplatsen illegalt eller utan arbetstillstånd. 

– Det är i flera fall betydande brottslighet som blottläggs, säger kommissionsledamot Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är fyra gånger vanligare bland dessa företag med skulder hos Kronofogden jämfört med svenskregistrerade aktiebolag.

Brott mot både lag och kollektivavtal

Bland exemplen på den brottslighet som upptäckts listas:

  • Brott mot skattelagstiftningen
  • Brott mot utstationeringslagen
  • Brott mot kollektivavtal
  • Underlåtenhet att betala rätt sociala avgifter

Avslöjandena har lett till att Byggmarknadskommissionen idag polisanmält tolv av de granskade företagen för skattebrott, samt anmält 35 företag till Arbetsmiljöverket.

Dessutom har 20 företag rapporterats till Byggnads för att ha brutit mot kollektivavtalet genom att betala för låga löner.

Granskningen

Granskningen har utförts av journalisterna Thomas Lundh och Anna-Lena Norberg på nätmediet Stoppa fusket!, och består av en omfattande genomgång av ett representativt urval byggföretag från Estland, Lettland, Slovakien, Tjeckien och Polen.

Valet av företag har gjorts slumpmässigt och med iakttagande av vedertagna statistiska mått och steg.

Hela rapporten finns att läsa här.

Byggmarknadskommissionen

Byggmarknadskommissionen är byggbranschens initiativ för att kartlägga och analysera kriminalitet inom byggsektorn samt föreslå åtgärder för att komma till rätta med dessa företeelser. Kommissionens ordförande är Stefan Attefall, tidigare bostadsminister.

Läs mer på organisationens hemsida.