Målarnas facktidning skriver ofta om hjälpmedel för en bättre arbetsmiljö. Men du kan ovetandes utsättas för exempelvis kvartsdamm om byggherren inte sköter det han ska. Och resultaten är nedslående när AV synar byggbranschen.

I en ny rapport har AV inspekterat arbetsmiljöarbetet och den plan för det som ska finnas på varje arbetsplats. Med ett extra öga på arbetsledning och hur problematiken med kvartsdamm hanteras har nästan 2000 inspektioner gjorts under två års tid.

Målare utsätts för kvartsdamm

Hos sju av tio inspekterade företag ställdes krav på förbättring i arbetsmiljöarbetet.

– Vi såg okunskap på många håll, att man inte vet hur farligt kvartsdamm är. Asbest finns det kunskap om, men när det gäller riskbedömningen kring kvartsdamm brister det, säger Lena Lindskog, projektledare AV.

Hon menar att flera olika yrkesgrupper kan utsättas.

– Någon står och bilar eller borrar i ett rum med rätt skydd. Men efteråt kommer målare eller elektriker och utsätts för dammet som finns kvar länge, säger hon.

”Ingen arbetsmiljöplan alls”

Byggarbetsplatsen ska enligt lag ha en arbetsmiljöplan som ska följas för att undvika ovan nämnda, men här brast det allt som oftast.

– Den vanligaste bristen ute på etableringen var att de inte hade med något om hantering av kvartsdammsrisken i arbetsmiljöplanen. I vissa fall fanns det ingen arbetsmiljöplan alls, säger Lena Lindskog.

Omedelbart förbud mot arbete

Ytterligare en rapport har släppts där AV, Skatteverket och polisen gjorde gemensam sak under två veckor i våras med oanmälda inspektioner på ett 60-tal byggarbetsplatser med flera olika entreprenörer.

Drygt 100 företag inspekterades och hos cirka 50 företag upptäcktes totalt 110 arbetsmiljöbrister.

Utöver dåligt eller obefintligt fallskydd rörde det hantering av kemikalier, farliga maskiner och arbetstagare som riskerade att andas in ohälsosamt damm. Flera brister ledde till omedelbart förbud mot arbete.

Ett flertal utvisningar

Polisen kontrollerade cirka 200 personer och upptäckte att minst 25 personer, var åttonde tillfrågad, saknade rätt att arbeta i Sverige. Enligt polisen tyder mycket på att det handlar om organiserat fusk.

Skatteverkets resultat av insatsen visade att 40 procent av de kontrollerade företagen hade brister i personalliggaren.

Konsekvensen av kontrollerna gav ett tiotal förbud om arbetsstopp, 100 kontrollavgifter övervägs, samt ett flertal utvisningar med förbud att återvända till Sverige de närmaste tre åren.