Johan och sonen Oscar leker i barnrummet.

– Titta pappa, nu är skyliften klar. Det var en sån du hade på ditt jobb, säger Oscar.

Johan Norberg har plockat fram en sagobok och slår sig ner i soffan tillsammans med sina söner Hugo 7 år och Oscar 3 år. Oscar sätter sin keps bakochfram och förklarar:

– Så brukar pappa göra när han målar fönster, säger han och lutar sig mot sin pappa.

Johan småler och börjar läsa. Idag har barnen sportlov och de är hemma tillsammans. Johans sambo Victoria har nyligen gått till sitt jobb som förskollärare.

Hans mamma dog tre veckor efter födseln. Hon hade fått akut hjärtmuskelinflammation och avled en natt utan föregående varning.

Johan Norberg, målare

När de läst färdigt, sätter Hugo och Oscar igång att pussla tillsammans. Trots att det är ganska stor ålderskillnad mellan dem, har de roligt ihop. När Hugo föddes hamnade Johan i en väldigt svår situation.

– Hans mamma dog tre veckor efter födseln. Hon hade fått akut hjärtmuskelinflammation och avled en natt utan föregående varning. Det kom som en blixt från en klar himmel, berättar han.

Hamnade i chock

Johan hamnade i chocktillstånd och fick ta hjälp av sina föräldrar och svärföräldrar under de närmaste månaderna. Senare, när han repat sig, började han komma tillbaka till sitt föräldraskap. Men nu fick han vara pappa och ensamförälder på heltid, med fortsatt stöd från sina föräldrar. Målarjobbet fick vänta i 18 månader.

– Jag har alltid fått bra förståelse från min arbetsgivare MP Jonssons Måleri. Det har aldrig varit några problem, säger han.

Johan dammsuger en vägg medan två barn leker på golvet.
Johan Norberg tycker det är viktigt att barnen får vara med en stund på hans arbete och se vad han gör som målare. Det passar bra en dag på sportlovet.

Efter föräldraledigheten kunde han komma tillbaka till arbetet. Men han fortsatte att vara ledig en dag i veckan för att kunna vara tillsammans med Hugo.

Några år senare träffade han Victoria.

– Vi hittade varandra på nätet som så många andra. Och för tre år sedan föddes Oscar, berättar Johan.

Delar lika på ansvaret

Det första halvåret tog Victoria barnledigt. Sedan delade de på föräldraledigheten. Johan var hemma tre dagar i veckan och Victoria två. 

– Det var aldrig någon diskussion om hur vi skulle göra. Att dela på ansvaret var en självklarhet för oss båda, säger Johan. 

– Och när barnen är sjuka turas vi om att vara hemma i perioder. Det har gått väldigt smidigt. Vi är jättenöjda, tillägger han. 

– Många pappor tar tyvärr inte vara på möjligheterna att vara tillsammans med sina barn. Men jag har träffat en hel del män som ångrat sig efteråt. Tiden när barnen är små får man ju aldrig tillbaka, framhåller han.

Johan och sonen Oscar leker i barnrummet

Många pappor tar tyvärr inte vara på möjligheterna att vara tillsammans med sina barn. Men jag har träffat en hel del män som ångrat sig efteråt. Tiden när barnen är små får man ju aldrig tillbaka.

Johan Norberg, målare

Ekonomin inte avgörande

Johan och Victoria tjänar ungefär lika mycket i sina jobb, så ekonomin har inte varit avgörande för vem av dem som skulle vara hemma den mesta tiden.

Det är annars ofta en orsak till varför kvinnorna tar ut större delen av föräldraledigheten.

Kvinnornas löner måste höjas om fler pappor ska ta föräldraledigt. Det hänger ihop och är en förutsättning, menar Johan.

– Visst kan jag förstå att de ekonomiska förutsättningarna har betydelse hur man väljer att göra. Men det beror ju också på hur man prioriterar, säger han.

– Alla skulle tjäna på att det blev mer jämställt. Som det är nu får ju kvinnorna sämre pension om de tar ut det mesta av föräldraledigheten, påtalar han.

Gruppbild på familjen
Hela familjen samlad. Mamma Victoria, Oscar, Hugo och pappa Johan.

Planerar jobbet självständigt

Eftersom Johan uteslutande jobbar med renoveringsarbete av lägenheter och målar ensam, kan han planera sitt arbete självständigt och göra klart ett objekt i taget så att kunderna blir nöjda.

Det mesta hänger på honom själv om jobbet ska fungera. Han är inte beroende av några arbetskamrater varken på jobbet eller för resorna till och från sin arbetsplats. Det underlättar.

Även fackligt engagerad

Johan Norberg är även fackligt engagerad. Han är sektionsordförande, sekreterare i avdelningen och MB-ombud.

– En stor del av det fackliga arbetet har jag kunnat göra hemifrån under pandemin. Det har varit en fördel. Både tidsmässigt och ekonomiskt. Så det kommer vi nog att försöka fortsätta med, säger han.

Men är det inte svårt att både vara föräldraledig och även få ledigt för fackliga uppdrag?

– Visst knorras det ibland. Men om man är medveten om sina rättigheter och står fast vid dem, så lämnar man inte något utrymme för några tveksamheter. Då undviker man att det blir problem, säger Johan.

– Det är nog inte många pappor i målaryrket, som varit hemma så mycket med sina barn som jag, tillägger han.