Feriearbetaren utförde arbete med att skrapa bort färg på hög höjd, och hade ingen personlig skyddsutrustning som sele förankrad med lina, inte heller fanns någon fast skyddsutrustning.

Åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål menar att olyckan hade kunnat undvikas om arbetsgivaren innan arbetet gjort en riskbedömning.

Olämpligt arbete

Utifrån en sådan hade man kunnat visa det olämpliga i att utföra aktuellt arbete utan en personlig skyddsutrustning eller utan fasta skyddsanordningar, såsom byggnadsställningar.

Därför är arbetsgivaren, Nacka kommun, skyldig till arbetsmiljöbrott och döms att betala en företagsbot på 100 000 kronor.