Två män diskuterar.

Målarna på Rusch vill inte ge upp sitt fack. Här diskuterar avdelningens ordförande Leo Koivisto och målaren Miku Godfrey hur det går att nå ut till unga målare och lackerare.

Medlemmarna kan skriva motioner och på andra sätt framföra sina åsikter om förbundets framtid. Nu är avdelningarnas jobb att fånga upp synpunkterna. Besparingar eller Byggnads?

– För mig är det viktigt att lyssna av vad målarna och lackerarna tycker så jag har det med mig som representant i Förbundsstyrelsen när vi ska besluta om ett förslag till kongressen, säger Leo Koivisto, ordförande i avdelning 3.

Målarna på Rusch måleri är samlade för facklig information på betald arbetstid. 17 målare har kommit till målarnas kontor i Göteborg.

Efter information om fackliga utbildningar, avtalsrörelse och frågor som är viktiga på deras firma väljs också ett skyddsombud och ett medbestämmande ombud.

Därefter diskuteras framtiden för Målareförbundet.

Tre medlemmar lyssnar på information.
Målarna på Rusch måleri samlades för att lyssna och diskutera.

Ingen ekonomiska grund

Den rapport som tagits fram och som tidningen tidigare presenterat visar att Målarna inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta som förbundet ser ut nu.

De är för få medlemmar för att dra runt de kostnader som är. Brytpunkten för plus minus noll är 15 000 medlemmar och i dagsläget har medlemsantalet sjunkit till cirka 13 000 medlemmar.

Alternativen är att organisera om förbundet och göra besparingar eller gå upp i Byggnads.

Visst, Byggnads är stora och starka men vår kärnfråga är ju måleri. Vi vet ju hur bra det gick med EU.

Max Fihn

– Visst Byggnads är stora och starka men vår kärnfråga är ju måleri. Vi vet ju hur bra det gick med EU, säger Max Fihn.

– Jag tror man måste satsa på unga och få med dem i facket, säger Karsten Olesen.

– Unga orkar inte läsa lappar. Hur mycket satsar förbundet på sociala medier? frågar Miku Godfrey.

Hans tips är 30 sekunders reels (filmklipp), Tiktok och Youtube för att nå de under 30.

Vill inte ge upp

Det är tydligt att målarna på Rusch inte är beredda att ge upp sitt fack som bevakat skråets villkor sedan 1887. De vill se strategier för fler medlemmar.

– De här samtalen måste vi alla ta. Känns det konstigt att fråga nya kollegan om den är medlem i facket när den kommer och sätter sig i byssjan som vi förhandlat fram att vi ska ha och som vi har avstått löneutrymme för att få? säger Anton Jakobsson.

Anton Jakobsson.
Anton Jakobsson anser att alla måste ta samtalen med kollegor om medlemskapet.

I avdelning 3 ökade medlemsantalet med 60 medlemmar förra året (+ 4 %) efter flera år med minus, medan förbundet totalt avslutade året med färre medlemmar.

Exakt vilka besparingar som ska göras om Målarna fortsätter som eget förbund är inte klart. Utredningen pekar på färre anställd personal som förväntas utföra samma mängd arbetsuppgifter. Mindre möjligheter för förtroendevalda att ta ut tid för att täcka upp för anställd personal. Detta riskerar att medlemmarna upplever att de inte får den service de har rätt till.

– Det innebär mindre resurser och lättare mål om hur många medlemmar vi ska träffa och hur många 5-timmars vi ska hålla exempelvis, säger Leo Koivisto.

Ny information

Med utgångspunkt från Örnsköldsvik har Robin Gustafsson som är förtroendevald och sitter i förbundsstyrelsen för avdelning 10 varit ute och träffat medlemmar. Medlemmarna är intresserade men för många är informationen ny.

– De säger att det här måste vi diskutera, det är en viktig fråga, berättar Robin Gustafsson.

– När de träffas och dricker kaffe innan de åker ut på jobb ska de prata och sen höra av sig till mig.

–  Ring mig direkt om ni har minsta fråga säger jag till medlemmarna, berättar Robin Gustafsson.

Det är viktigt att medlemmar kommer på årsmöten och ger sin syn.

Robin Gustafsson

I juni kommer förbundsstyrelsen där alla avdelningar är representerade av en person enas om ett förslag till beslut om den framtida organisationen. I augusti hålls kongressen där förtroendevalda, ombudsmän och valda ombud deltar.

Då tas beslut och blir beslutet att gå med i Byggnads krävs beslut vid ytterligare en kongress. I det fallet väntas en extra kongress i december.

– Det är viktigt att medlemmarna kommer på årsmöten i sektioner och avdelningar och ger sin syn så representanter vet vilken väg de ska företräda, säger Robin Gustafsson.


Besparingar eller Byggnads?

Johnny Ek Målare och MB-ombud, Piteå

– Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Det pratas om en risk att vi blir anonyma och små i Byggnads men våra ombudsmän blir väl med så det sker en överföring av kunskap. Det är en styrka att vara fler.

Att stanna kvar och göra kraftiga besparingar är inte heller bra. Jag skulle helst se en insats så vi blir fler medlemmar.

Här i Piteå är de flesta med i facket, på den firman jag är så är det 100 procent. Det har aldrig funnits något val. De äldre talar om för de yngre att de ska vara med i facket, enda sättet annars blir man utfryst.

Man ska inte heller vara rädd för förändring så jag är nog mest för en uppgång i Byggnads om vi får med oss kunnigt folk och får vara med och bestämma.

Bild: Privat

Anders Holmgren Målare och sektionsordförande, Örnsköldsvik

– Det är svårt. Spontant känner jag att vi ska vara kvar som eget förbund och det är vad jag hör mest från kollegor också. Om vi går upp i Byggnads finns en risk att vi får svårare att göra oss hörda.

Det är oklart, jag vet inte om våra ombudsmän som kan våra avtal kommer vara kvar? Hur mycket behöver det sparas om vi ska fortsätta själva? Jag funderar att skriva en motion till kongressen.

Bild: Privat

Madelene Blomqvist Målare och Mira-ansvarig Målarettan

– Jag försöker sätta mig in i vad det innebär. Utifrån oss som målare tycker jag vi gynnas av eget förbund, jag är inte intresserad av att gå med i Byggnads.

För mig är Mira jätteviktigt och i Byggnads blir vi en del av Näta som inte jobbar på samma sätt som oss. Mira har en målplan och syfte med allt vi gör.

Medvetenheten ute bland medlemmarna är låg. När jag gjort arbetsplatsbesök är det många som inte ens vet vad som är på gång.

Bild: Privat