Bland annat innebär avtalet att en ny kontrollfunktion, som kallas Svensk byggkontroll, inrättas för att motarbeta fusk och kriminalitet.

– Det här är en seger för alla som värnar en byggbransch utan kriminalitet. Vi har alltid sagt att fusket går att kontrollera bort och Svensk byggkontroll ger oss bättre verktyg för att identifiera och sparka ut fuskarna ur branschen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Mer flexibel arbetstid

Arbetsgivarna fick bland annat igenom möjligheten till mer flexibel schemaläggning.

Arbetstiden ska kunna förläggas i en ”tidskorridor” som löper från klockan 06 till 18, måndag till fredag.

Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind anser att förändringen gynnar både företag och anställda.

– Flexiblare arbetstider gör ett arbete i bygg- och anläggningsbranschen lättare att kombinera med familjeliv, säger han i ett pressmeddelande.  

Lön enligt märket

Byggnads ville ha ett ettårigt avtal men skrev till sist under på 24 månader, motsvarande avtalslängden i industrin.

Även löneökningarna följer industrins märke, 7,4 procent på två år.

För den genomsnittliga byggnadsarbetaren betyder det en löneökning på 2 800 kr, enligt facket.

Nytt i byggavtalet

  • Reseersättningen höjs till 25 kronor milen för alla som har minst två kilometer till jobbet.
  • Pensionsavsättningen höjs med 0,1 procent per år.
  • En ny partsgemensam kontrollfunktion – Svensk byggkontroll, ska granska företag och underentreprenörer.
  • Under en femårsperiod ska samtliga duschar i personalutrymmen utrustas med lås.

Källa: Byggnads

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet som tillsammans med Målarnas facktidning och sju andra titlar ingår i LO Mediehus.