Linda-Li Käld är sedan 2019 ombudsman på förbundskontoret där hon arbetar med centrala förhandlingar och rådgivning till avdelningarna. Hon är född och uppvuxen i Röjeråsen en mil från Rättvik i hjärtat av Dalarna.

Som 15-åring flyttade hon ensam ner till Stockholm för att studera till målare och fick sitt gesällbrev 2005.

– Jag gick med i facket och a-kassan samma dag som jag började arbeta. Faktiskt blev jag värvad av min arbetsgivare Ulf Östlund som förklarade att på hans bolag var man med i facket och i a-kassan. Han tyckte det var viktigt och självklart då han själv var med i arbetsgivarorganisationen. Senare har jag insett hur ovanligt det är att bli värvad till facket av sin arbetsgivare. 

Kort därpå gick hon sin första fackliga utbildning och har sen dess varit fackligt aktiv. I Målarna och andra förbund.

Älskar fackligt arbete

Hon gick ombudsmannautbildningen 2009/2010 varpå hon fick anställning på Hotell- och restaurangfacket och därefter på Handels. 2014 fick hon möjligheten att komma tillbaka till sitt moderförbund för att jobba på Målarettan i Stockholm som ombudsman och sedan 2019 på förbundskontoret.

– Jag älskar att arbeta fackligt och är en i grunden stolt yrkeskvinna som målare och den yrkesstoltheten ser jag i medlemmarna på arbetsplatserna när jag är ute på lackverkstäder och på måleriföretag.  

Jag ser yrkesstoltheten hos medlemmarna när jag är ute på arbetsplatserna.

Linda-Li Käld

Mikael Johansson från Kristianstad har varit Målarnas ordförande sedan 2011. Han fick sitt gesällbrev 1984 efter en tid som traditionell lärling. Den fackliga banan började ungefär samtidigt.

Som väldigt ung engagerade han sig i SSU och det fackliga kom som en följd och självklarhet från det politiska intresset. Han började i sektionsstyrelsen och som studieledare. Engagerade sig i ungdomsfrågor. 1990 blev han lokalombudsman och senare kom han till förbundskontoret.

Till ordförande har han omvalts vid två kongresser.

Kongressen ska också ta ett historiskt och för framtiden avgörande beslut. Ska Målarna fortsätta vara eget förbund eller upplösas och bli en del av Byggnads. Vilken väg tycker du är den rätta?

– Vi har precis klivit ur en avtalsrörelse där vi visat att Målareförbundet är relevant och viktigt för alla Sveriges målare, lackerare och mätare och vi kommer att fortsätta vara det på många sätt. Min uppfattning är klar: vi är det förbund som bäst företräder landets alla målare och lackerare, det har vi varit i 136 år och det kommer vi vara i 136 år till, säger Linda-Li Käld.

Vi är förbundet som bäst företräder landets målare och lackerare, det har vi varit i 136 år och kommer vara i 136 till.

Linda-Li Käld

”Tillsammans blir vi starkare”

Mikael Johansson är av en annan åsikt.

– Även om det känns tungt i hjärtat så med de besparingar som blir effekten av ett Målarna 2.0 är det tydligt att det blir bättre att bli en del av Byggnads. Tillsammans blir vi starkare både ekonomiskt och med mer resurser. Byggnads finns på orter där vi tvingats lägga ner våra sektioner. I Byggnads kommer fler målare har nära till facket och på sin ort kunna engagera sig, säger Mikael Johansson.

Om kongressen väljer att fortsätta som eget förbund, hur kommer det då märkas att du är ordförande?

– Vi måste öka medlemsantalet och styra om arbetet till mer ”basarbete”, säger Linda-Li Käld och fortsätter,

– Det är mycket arbete och många beslut som ska tas av ledning, förbundsstyrelse och avdelningar. Ekonomisk behöver vi styra om och vända på alla stenar, från små till stora utgifter. Varenda kostnad behöver ses över men också hur vi får in mer pengar till förbundet.

Man kan inte bara bromsa sig ur en uppförsbacke, man måste också satsa rätt och smart för att ta sig ur en kris.

Linda-Li Käld

– Men man kan inte bara bromsa sig ur en uppförsbacke, man måste också satsa för att ta sig ur en ”kris”, men då satsa på rätt och på ett smart sätt. Vi behöver styra om och se över vad vi lägger vår tid på och hur vi kan samarbeta mer över de olika förbundsgränserna. 

– Jag är övertygad att det kommer att det kommer lyckas, tillsammans med alla anställda och förtroendevalda kommer vi klara av att styra om skutan, säger Linda-Li Käld.

Digital demokrati

Det kommer bli tydliga prioriteringar av vad vi ska göra, menar Mikael Johansson.

– Det blir starkt fokus på att se till att arbetsplatsorganisationerna fungerar. Vi måste ha facklig verksamhet ute på företagen. Ombudsmän ska utöver att biträda medlemmar prioritera rekrytering och organisering. Facket ska vara synligt och tydligt. Skolinformation och erbjudande om fackligt medlemskap får vi aldrig tappa.

Vi har ett av arbetsmarknadens starkaste kollektivavtal, det måste vi berätta.

Mikael Johansson

– Vi har ett av arbetsmarknadens starkaste kollektivavtal, det måste vi berätta. När tiden för förtroendevalda och anställda minskar som följd av besparingar måste vi använda oss av teknik och medlemmar ska digitalt kunna använda sitt medlemskap och demokratiska inflytande, säger Mikael Johansson.

Om kongressen väljer att upplösa förbundet. Vad blir din roll som ordförande då?

– Jag kommer självklart arbeta så hårt jag kan för att den övergången ska bli så bra som möjligt. LO:s organisationsplan säger att om Målareförbundet upplöses ska man omedelbart inleda förhandlingar med Byggnads. Ett arbete påbörjas då att sammanfoga Målareförbundets personella och ekonomiska resurser men det skall också fastställas var de olika medlemsgrupperna hamnar, säger Linda-Li Käld.

Att vi har duktiga förtroendevalda som kan ta plats i Byggnads alla nivåer i organisationen är avgörande.

Mikael Johansson

– Då måste vi gasa och se till att Målarna är så starkt det bara går. Vilket inflytande målare och lackerare får hänger på hur många medlemmar och många förtroendevalda vi har. Att vi har duktiga förtroendevalda som kan ta plats i Byggnads alla nivåer i organisationen är avgörande för att få upp våra frågor på agendan, säger Mikael Johansson.

En extrakongress

Beslutar kongressen att upplösa Målareförbundet startar arbetet direkt efter kongressen med förberedelser inför det slutgiltiga beslutet på extrakongressen i november. Där ska samma ombud besluta att antingen upplösa förbundet eller inte. Två beslut krävs enligt stadgarna.

Valberedningens förslag

Valberedningen har intervjuat samtliga kandidater men i skrivande stund finns inte ett förslag från valberedningen. Det kan de välja att lämna under kongressen. Om den som inte är valberedningens förslag till ordförande inte tar tillbaka sin kandidatur och något ombud förordar den som ordförande så väntar ett personval med sluten omröstning.