I dessa dagar kommer ett skeende ta plats. Både för oss medlemmar och de förtroendevalda. Kongressen ska ta beslut om Målarna 2.0 eller om vi ska bli medlemmar i Byggnads. Personligen har jag en åsikt. Men låt mig tala ut lite först.

Jag valde att kliva åt sidan som ordförande för avdelning 6 samt avsade mig alla mina fackliga uppdrag för Målarna. Mitt personliga mående och min familj blev viktigare.

Men det gjordes med tron på att vår avdelning och styrelsen därtill kunde axla ansvaret att fortskrida med verksamheten som sådan utan min ledning. 

Maktkamp om struktur

Det kan dom. Och det gör dom. Men med strömmar som inte är nyttiga. Rykten om att jag misskött min roll sprider sig. Samt att andra inte gör som man ska.

Det håller på att bli en slags maktkamp om strukturen och en sådan maktkamp finns det inte utrymme för! Vilka dessa personer är, det vet dom. 

Avdelningen fungerar bäst genom sammanhållning, inte splittring. Dessa krafter kommer dessutom från ett enskilt håll inom avdelningen. Dom som känner mig vet vilket håll det är. 

Regionala skyddsombud försvinner, ombudsmännen blir överarbetade och vi får ingen medlemsnära service.

Denna kraft verkar också på tron att Målarna 2.0 är det bästa för medlemmarna. Jag vill tala om för er, att så är inte fallet. 

Förbundet, i ett sådant skeende, måste spara in pengar utav enorma proportioner, så att regionala skyddsombud försvinner, ombudsmännen kommer bli överarbetade och vi får ingen medlemsnära service.

Dessutom för personlig del, försvinner sektionen här i Värmland om vi blir Målarna 2.0. 

Starkare facklig rättvisa

Ett inträde i Byggnads tar bort dessa farhågor. Därför är en ingång i Byggnads det bästa, enligt mig. Jag talar om att vi då, i Byggnads, får medlemsnära service. Vi behåller våra ombudsmän.

Avtalet blir detsamma som tidigare och vi får en större kraft i frågan om facklig rättvisa på arbetsplatsen. Det är sånt vi behöver! Därför är Byggnads det rätta. 

Jag önskar alla lycka till på kongressen och ser fram emot dess utsaga kring valet. Tack för att ni läst.