När jag började mitt jobb som redaktör för Målarnas facktidning gjorde jag det som anställd av Dala-Demokraten, som fått uppdraget att göra medlemstidningen. När Målareförbundet efter fem år valde att flytta tidningsproduktionen till LO Mediehus så skapade det sorg och oro.

Jag blev erbjuden att fortsätta mitt jobb, men som anställd av LO Mediehus. Det var inte en självklarhet för mig hur jag skulle göra. Men jag tyckte ju om att skriva om er vardag, bevaka er bransch så varför inte ge det en chans?

Förändringar är inte alltid av ondo.

Nu har det gått fyra år och det blev så bra. Jag saknar kollegor från förr, men jag har fått nya. Jag har en bra arbetsgivare och får fortsätta skriva om en bransch där det fortfarande finns nyheter att upptäcka och jag får träffa målare, lackerare och mätare som berättar om sin vardag. Både smått och stort. Glädjeämnen och problem.

Veckan innan kongressen då det stora beslutet om Målareförbundets framtid skulle tas så kom debatten på sociala medier igång ordentligt som en följd av tidningens artiklar på sajten. Det argumenterades för Byggnads och för Målarna. Den debatten tog plats även i talarstolarna innan beslutet fattades. Vi har i nr 6 av magasinet försökt återge en del av hur snacket gick.

På Facebook är ni en del som skriver att ni ska gå ur om det blir Byggnads. Jag vill be er att stanna upp och tänka efter. Beslutet är ännu inte definitivt.

Sätt dig in i frågan, ta reda på fakta och gör därefter din röst hörd.

Om du vill något annat än vad kongressen beslutat ökar inte möjligheten för det om medlemmar försvinner. Och om det definitiva beslutet 27 november blir Byggnads, ja då behövs alla medlemmar och alla förtroendevalda för att göra yrkesgrupperna målare, lackerare och mätare starka i den nya gemenskapen.

Sätt dig in i frågan, ta reda på fakta och gör därefter din röst hörd. Prata med dina företrädare. Varje avdelning har valt vilka som ska representera dem på kongressen och extra kongressen.

Om beslutet sedan inte blir det du hade valt. Oavsett om det är Byggnads eller Målarna. Gå inte ur, vänta och ge det en chans. Förändringar är inte alltid av ondo.