Lördagen den 25 november 2017

← Senaste numret • 8 2017

Målarnas Facktidning nr 8 - 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

"Gå med i Målareförbundet, Björklund"

Nisse Lindblom: "Gå med i Målareförbundet, Björklund"

DEBATT Arbetarna har alltid fått kämpa för allt i samhället, rätten att bilda fackförening, rätten att rösta, rätten att vara en jämlik medborgare. Det är det här som skiljer den Socialdemokratiskt ledda regeringen från Alliansen, skriver Nisse Lindblom.

  • Mikael Johansson, ordförande Svenska Målareförbundet. Foto: Tomas Nyberg

  • Mikael Johansson, Carola Lidén, Jan Staaf, Anders Gustafsson, Margareta Melander och Fredrik Johansson. Foto: Tomas Nyberg

”Halterna i målarfärg är inte säkra för hälsan” – Målareförbundet kräver utveckling av produkterna

Arbetsmiljö

NYHETER Målareförbundet ställer nu krav på att färgtillverkarna anstränger sig för att utveckla färger som inte ger allergier.

– Jag kommer aldrig acceptera att det inte går att göra något för att våra medlemmar inte ska riskera sin hälsa på jobbet, sade ordförande Mikael Johansson vid en paneldebatt med forskare och färgtillverkare.


Det är ett utbrett arbetsmiljöproblem med allergier som ökar lavinartat och fackförbundet tänker agera på flera sätt.

Målareförbundet bjöd in till ett seminarium med rubriken: Konserveringsmedel i målarfärg enbart ett arbetsmiljöproblem eller även ett samhällsproblem?

Medverkade gjorde förbundets regionala skyddsombud, Carola Lidén forskare på Karolinska institutet, Anna Melvås, Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff), Fredrik Johansson, Flügger, Margareta Melander, AkzoNobel och Anders Gustafsson, Tikkurila som har bland andra Alcro och Becker. Arbetsgivarparten Måleriföretagen i Sverige AB var inbjudna men närvarande inte.

Målareförbundet ser i sin kontakt med medlemmar att hudallergier mot konserveringsmedel i färg och andra produkter ökar. Samma sak ser forskare och läkare.


 


Följ Målarnas Facktidning på Facebook.


 


Carola Lidén redogjorde för aktuell forskning som visar att användandet av allergiframkallande konserveringsmedel ökar och de används framförallt i målarfärg. Samma konserveringsmedel används också i kosmetikaprodukter som tvål och schampo varför en utvecklad allergi ger svårigheter även i vardagen. Av de 71 färger som Carola Lidén tillsammans med internationella forskare har kontrollerat stämde det dåligt överrens vad färgen faktiskt innehöll och vad som angavs på säkerhetsdatablad och vad som stod på burken.


De vanligaste konserveringsmedlen i färg är BIT, MIT och CMIT. I lagstiftningen finns krav på information vid en viss nivå och varningssymbol vid viss nivå för alla utom MIT där ett lagkrav är på gång. Men ingen av de testade färgerna hade så hög halt att det krävs varningssymbol. För kosmetiska produkter finns hårdare regler kring konserveringsmedel. Innehållet måste anges på produkten och MIT är snart förbjuden på leave-on produkter medan 15 ppm tillåts på produkter som sköljs av. För målarfärg finns ett förslag att det ska bli krav på varning vid 600 ppm. Carola Lidén säger att målarfärg i praktiken är att jämföra med leave-on produkter eftersom det handlar om mer än små färgstänk som målare får på huden.

– Halterna i målarfärg är inte säkra för hälsan och det drabbar målare, konsumenter och boende, säger Carola Lidén.

Att det är högre krav på parfym än målarfärg finner Mikael Johansson mycket märkligt.


Sedan de lösningsbaserade färgerna ersattes av vattenbaserade färger har utvecklingen handlat om att färgen ska torka snabbt, vara slitstark, enkel att applicera, ha hög täckningsförmåga och andra tekniska egenskaper. Målareförbundets budskap är att nu måste utvecklingen handla om att ta fram produkter som minskar hälsoriskerna.

Enligt Anna Melvås från Sveriges färgfabrikanters förening är det inte konstigt att användandet av konserveringsmedel har ökat eftersom utvecklingen gått till att i dag är nästan all inomhusfärg och 80 procent av utomhusfärgen vattenbaserad. Konserveringsmedel tillsätts för att skydda den vattenburna produkten och utan konserveringsmedel skulle det bli bakterietillväxt, missfärgning och även hälsorisker. Hon redogjorde för krav och de tester som görs och att de konserveringsmedel som används är godkända.


Trots detta kvarstår att målare blir sjuka och enligt forskare är halterna för höga. Så när kan vi få en produkt som inte skadar målarna?

Samtliga leverantörer på plats försäkrade att de följde utvecklingen och försökte hitta sätt att använda så låga halter konserveringsmedel som möjligt. Efter lite press lovade de att börja skriva ut vilka konserveringsmedel som tillsatts i färgen även om det inte finns lagkrav.

Mikael Johansson drog paralleller till den tid då fack och arbetsgivare gick samman och bojkottade lösningsbaserade färger. Detta tvingade fram en utveckling och marknaden förändrades. Även då sa tillverkarna att det inte gick att utveckla färdigstrykningsfärgen till vattenbaserad, det hindrades av ekonomiska och tekniska faktorer. Om inte utvecklingen tar fart är Målareförbundet redo att ta till liknande metoder igen.

– Våra medlemmars arbetsmiljö är inte vilken handelsvara som helst.

– Nu gäller det att se till att Måleriföretagen kommer med på banan. Vi som bransch måste agera, säger Mikael Johansson.

Seminariet kan summeras med att ja, konserveringsmedel i målarfärg är inte bara ett arbetsmiljöproblem utan också ett samhällsproblem.


HELENA FORSBERGhelena.forsberg@daladem.se


Målareförbundet vill:

Att branschen tillsammans trycker på industrin att ta fram produkter som inte skadar hälsan.

Färgtillverkarna måste deklarera vad produkterna innehåller så vi vet vad vi jobbar med.

Mer pengar från staten till arbetslivsforsning kombinerat med ett nationellt kunskapscenter.

Förbund måste kunna mer för att prata med medlemmar.

Målarna och lackerarna måste se produkterna som kemiska produkter och se allvaret i att skydda sig.

Måleriföretagen måste följa kollektivavtalet och tillhanda personalutrymmen med möjlighet att tvätta sig och byta om.

 


Forskningens krav

Carola Lidén summerar vad som krävs för att minska hälsoriskerna med målarfärg:

Minska användandet av konserveringsmedel

Information om innehåll oavsett halt på förpackningar och säkerhetsdatablad (dessa krav finns redan i kosmetika)

Klassificeringsgränserna måste skydda (för höga idag)

Undvik målarfärg och lim på huden

Diagnos med lapptest – hudkliniker måste lära sig att testa bättre

Det krävs insatser av arbetsgivare, färgtillverkare, LO, myndigheter, målare

 


 


Följ Målarnas Facktidning på Facebook.


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-01-15 11:35


Mer Arbetsmiljö

Åtta män fick lämna bygget efter sextrakasserier

Skanska har tillsammans med två underentreprenörer utrett de sexuella trakasserier som up...

Till lungröntgen efter asbestexponering

Byggherren försäkrade att det inte fanns asbest i lokalerna. Så byggarbetarna började riv...

Region 3 besökte målare på bred front

Region 3 som omfattar avdelningarna i Gävle-Dala, Mellannorrland samt Norrbotten och Väst...

Bygget där yrkesgrupperna tar hänsyn till varandra

Gumeliusskolan i Örebro genomgår en totalrenovering och tillbyggnad. Det är en stor arbet...

Nya MB-ombud driver det fackliga arbetet vidare

Med fler MB-ombud ökar det fackliga inflytandet. Det ger större möjligheter att få bättre...
Foto: Tomas Nyberg

1 av 4 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

  En av fyra arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen uppger att de inte över...
Nu kan forskarna se att förtidspensionerna pga lösningsmedel har minskat. Foto: Tomas Nyberg

Ny forskning visar effekten efter minskning av lösningsmedel

  En ny forskningsstudie visar att minskningen av användandet av lösningsmedel i fä...
Målaren Christian Olofsson tände 45 ljus, ett för varje död i arbetsplatsolyckor i Sverige. Foto: Per Eklund

45 dödades på jobbet i fjol

  Under 2016 dödades 45 personer i arbetet. I år är antalet döda redan uppe i 17 pe...
Flera föreskrifter måste gå hand i hand och det måste finnas tid att väga riskernas sannolikhet mot varandra, säger Viveca Wiberg, Arbetsmiljöverket. Foto: Tomas Nyberg

När skyddshjälmen blir en risk

  Skyddshjälm skyddar från olycksfall men kan öka risken för belastningsbesvär vid ...
Duvbajs innehåller svampar och bakterier som är farliga för människor. Foto: Pixabay.com

Duvbajs är hälsofara på bygge

Stora mängder duvbajs är en oväntad hälsorisk för byggnadsarbetare i Växjö. Sedan tidigar...

Nyheter

IMF: Svenska löner bör öka mer

Svenska löner ökar för lite. Det menar Internationella valutafonden, IMF.
Varje år granskar IMF olika länders ekonomi, där ibland Sveriges. Den senaste granskningen släpptes i slutet av september och resultatet var ganska överraskande. IMF menar nämligen att de svenska lönerna bör höjas mer, och det ganska rejält. Detta med bakgrund …

...

Den nordiska modellens framtid hänger på facken

Starka fack är en förutsättning för samhällen som de nordiska. Det konstaterar utredaren Mats Wingborg i en ny rapport utgiven av Tankesmedjan Tiden.
Men trenden är nedåtgående. I alla nordiska länder, utom Island, tappar facken medlemmar. I övriga Europa har nedgången varit ännu större. Bland OECD-länderna som helhet har den …

...

”Vi måste säkerställa att vi oftare pratar om vad som inte är accepterat beteende”

#inteförhandlingsbart är fackets me too. 1501 Kvinnor har undertecknat uppropet mot sexism och sexuella trakasserier. Vittnesmålen är många om trakasserier inom olika förbund och i samband med kursverksamhet på LO:s anläggning Runö. Byggbranschens eget upprop är #sistaspikenikistan.
Målareförbundet stödjer uppropen där kvinnor går ut och säger att de fått nog.

...
Foto: Tomas Nyberg

Målareförbundet hoppar av förhandlingar om etableringsjobb

En majoritet av LO-förbunden är efter förhandlingar överens med arbetsgivarorganisationerna om en modell för etableringsjobb. Målareförbundet har valt att kliva av förhandlingarna som i första hand berör nyanlända men även lärlingar och långtidsarbetslösa målare.
– Huvudskälet är bland annat att det finns oklarheter i hur det kommer att påverka vårt …

...

Målares löner mer jämställda än snittet

En rapport från LO visade nyligen att löneskillnaden mellan män och kvinnor minskar, men att den fortfarande är stor. Bland målare är däremot lönen betydligt mer jämställd.
LO:s rapport visar att lönerna har ökat mer för kvinnor än för män mellan åren 2015 och 2016. Men trots att kvinnornas löner …

...

Mängder av byggfel på Karolinska

Det som har kallats världens dyraste sjukhusbygge, Nya Karolinska sjukhuset i Solna, kommer med stor säkerhet bli än dyrare. Detta efter att det framkommit att ett hundratal badrum är felbyggda och måste byggas om.
Det är Svenska Dagbladet som har granskat bygget av Nya Karolinska. Enligt tidningen …

...

Högtryck på bygget i det växande Katrineholm

Katrineholm ska växa med 10 000 invånare är visionen. Här som på många andra håll i landet är det högtryck för byggarbetarna. Vi träffar ett gäng målare som arbetar på ett nybygge av kommunala hyreslägenheter.
Det är fredag och stämningen är uppsluppen. Bygget stänger klockan 14 eftersom yrkesgrupperna på olika sätt …

...

Ken Åman sätter sig i skolbänken: ”Vi målare kan mycket”

– Vi målare kan mycket. Du stämplas på ett visst sätt bara för att du gått praktiskt gymnasium, men du har värdefulla kunskaper.
Det säger Ken Åman som genom sin verkliga kompetens som yrket och livet gett honom kommit in på en yrkeshögskoleutbildning.
Ken Åman från Piteå trodde när han gick …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor