De inplastade fönstrena leder till obefintlig ventilation. Mika Svedby diskuterar problemet med målarna.– Det är svårt att åtgärda, eftersom fönstrena måste vara täckta under tiden arbetet pågår, säger hon.

NCC bygger 27 hyresrätter i Ytterby i Kungälv. De har blivit godkända enligt kraven i miljömärkningen Svanen. Det innebär att bostäderna ska byggas med miljöanpassade byggmaterial och låg energiåtgång. För målarna Gerald Ryan och Rasmus Eriksson på Edvardssons Måleri har det också inneburit fördelar.

– Bygget har haft den bästa ordning vi varit med om. Allt är jätterent och städat och vi behöver inte flytta på någonting när vi ska måla. Hur ofta är det så? säger Gerald Ryan.

Den enda nackdelen de upplever är den ojämna temperaturen. Ibland är det varmt och fuktigt och ibland kyligt. Rasmus Eriksson visar hur ytterdörren på insidan är full av små vattendroppar. När de sprutmålar plastas fönstrena in och då blir ventilationen obefintlig.

– Det är när man spacklar och det ska torka som det bildas fukt. Fukten har ingenstans att ta vägen. Det är inte så mycket att göra. I de kyliga rummen kan man sätta in fläktar, menar Mika Svedby.

Skyddsombuden intervjuar målarna om deras arbetsmiljö. Mika bockar av på sin checklista med 24 punkter.

Allmän ordning, belysning, bockar, stegar, ställningar, trappor, personlig skyddsutrustning, personalutrymmen, maskinell utrustning, första hjälpen, skyddsföreskrifter, buller och så vidare.

Allt får ”Kontrollerat utan anmärkning.” Det är bara klimat som får en notering, på grund av den ojämna temperaturen i arbetslokalen.

Två personer, varav en i reflexväst och blå bygghjälm, står och pratar.
Gerald Ryan brukar använda sin halvmask flera månader. – Ta som regel att byta en gång i veckan, uppmanar Martin Dahlgren.

Syftet med att göra skyddsronder är att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. Det brukar främst gälla den fysiska arbetsmiljön. Men det går också att göra en skyddsrond för den psykosociala arbetsmiljön och undersöka hur medarbetarna upplever sitt arbete och hur de mår.

Då handlar frågorna om stress och arbetstider och om någon känner sig utstött.

Skyddsronderna dokumenteras både i stora och små företag. Och när det är gjort lämnas pappret över till arbetsgivaren för namnteckning för att sedan förvaras hos facket.

– Om facket ser att ett problem är ständigt återkommande på ett måleri tar de tag i det och kräver att arbetsgivaren gör något åt det, säger Martin Dahlgren. Under mina fem år som skyddsombud har jag varit nära att lägga skyddsombudsstopp vid ett tillfälle.

– Det saknades skyddsräcke i en villa och först när jag påpekade det var byggherren stöddig. Men när han förstod allvaret tog det bara en kvart att sätta upp. När de inser att det blir dyrt om de inte åtgärdar problemen brukar det hända saker, säger Martin Dahlgren, skyddsombud på Edvardssons Måleri.

  • De inplastade fönstrena leder till obefintlig ventilation. Mika Svedby diskuterar problemet med målarna.– Det är svårt att åtgärda, eftersom fönstrena måste vara täckta under tiden arbetet pågår, säger hon. Foto: Foto Siv Öberg

  • Den personliga skyddsutrustningen är viktig, Gerald Ryan har handskar, halvmask och heltäckande klädsel när han rollar efter sprutmålningen. Foto: Foto Siv Öberg

  • Gerald Ryan brukar använda sin halvmask flera månader. – Ta som regel att byta en gång i veckan, uppmanar Martin Dahlgren. Foto: Foto Siv Öberg