• 68 målare och lackerare kandiderar till riksdagen.

 

NYHETER Totalt 68 kandidater vid valet den 14 september har sitt yrke som målare, billackerare och lackerare tillsammans med sitt namn på valsedeln. De flesta, 25 personer, kandiderar för Socialdemokraterna.

Se listan: Alla målar-kandidater

På valsedeln kan man få sitt yrke noterat. Men det är inte alla partierna som valt att ha yrken på valsedeln. Det varierar från kommun till kommun och från parti till parti. I den ena kommunen kan det vara socialdemokraterna som valt att ha yrken och andra partier har valt att inte ha yrken. I en annan kommun kan det vara tvärtom.

Så när vi har gått igenom valsedlarna, så är det målare som inte kommit med i vår redovisning på grund av att de inte står som målare på valsedeln. Vi hittade 63 personer med sitt yrke som målare, billackerare och lackerare. Utifrån att en del inte har sitt yrke noterat, kan det vara uppemot ett hundratal målare/lackerare på valsedlarna.

Utifrån yrkestitel så vet vi naturligtvis inte huruvida man är medlem i Målareförbundet eller inte. Ja man kan ju till och med vara målararbetsgivare och kalla sig målare.
De som registrerat sig som målare, lackerare eller billackerare, representerar alla riksdagspartier samt fyra lokala partier. Det absoluta flertalet kandiderar till kommunfullmäktige i sina kommuner. Några få kandiderar till landsting och riksdag.
Flest målar-kandidater har Socialdemokraterna. Totalt finns 27 kandidater på socialdemokratiska listor.

Näst största parti är Sverigedemokraterna som har elva kandidater som kallar sig målare eller billackerare. Därefter kommer Kristdemokraterna och Moderaterna med sex vardera och Vänsterpartiet med fem.

PER EKLUND
per.eklund@@daladem.se

Läs mer: Alla målar-kandidater