• ”Jag skulle vilja att Målareförbundet samlade ihop oss som blivit sjuka för att ställa skadeståndskrav mot färgindustrin”, säger Johnny Meyer Melkelid. (Foto: Hakan Nordstrom)

Johnny Meyer Melkild blev inte tagen på allvar av vare sig myndigheter eller fack. Inte kunde vattenbaserade färger vara skadliga. Han fick till slut sin leverskada godkänd som arbetsskada och tycker det är hög tid att Målareförbundet vaknar till.

Även om Målareförbundet nu börjat gå ut med uppmaningar att målarna ska skydda sig och tagit initiativ till att branschen ska trycka på färgtillverkarna att skynda på utvecklingen tycker inte Johnny Meyer Melkild det är tillräckligt.

– Det talas om allergier mot konserveringsmedel. Men färgerna gör mer skada än så.

För Johnny Meyer Melkild slutade det med akut förgiftning och han var inlagd i fyra månader. Han hade varit trött och dålig i tre veckor. När han åkte hem för ledighet över jul sa han till sin arbetsgivare att han nog behövde byta arbetsplats.

– Jag kunde sova hur mycket som helst. En dag sa lilljäntan att jag hade gula ögon.

Han åkte till vårdcentralen och svimmade när de tog blodprov. Han fick frågor om sprit men berättar att han nästan aldrig dricker. En röntgen av levern visade också att det inte var någon skrumplever.

Johnny Meyer Melkild var inlagd fyra månader och inget av läkarnas experimenterande hjälpte. Det gjordes biopsi på levern och patologen var inkallad.

– Han sa att det var den fulaste toxiska lever han sett.

Då stod det klart att Johnnys lever var förgiftad. Han hade drabbats av toxisk hepatit. Orsaken är att han exponerats för akrylnitril i sitt arbete som målare.

– Det var en kombination av dålig arbetsmiljö och färgen, säger Johnny Meyer Melkild och berättar att han då arbetade med nybyggnation av villor.

– Myresjöhus hade börjat sätta upp husen på ett nytt sätt. Det fanns ingen ventilation förrän husen var klara. Det blev väldigt fuktigt och i detta stod jag och målade.

Efter medicinsk utredning kom Försäkringskassan fram till att exponeringen var på en nivå under gränsvärdet för vad som kunde vara skadligt. De hänvisade förgiftningen av levern till hans autoimmuna sjukdom samt liniment med Aloe vera.

Johnny Meyer Melkild begärde omprövning och hänvisade till en undermålig utredning eftersom linimentet inte skadat någon, utom när det använts oralt. Försäkringskassan stod fast vid sin bedömning. …

Med hjälp av LO-TCO rättsskydd överklagade han till förvaltningsrätten. Med det medicinska underlaget och anförande från försäkringsmedicinsk rådgivare kom förvaltningsrätten 2014 fram till att det är klarlagt att Johnny drabbats av toxisk hepatit genom exponering för akrylnitril i sitt arbete. Därför ska sjukdomen godkännas som arbetsskada.

Försäkringskassan har efter domen beviljat honom livränta. Livränta innebär att han får ersättning för den inkomstförlust som finns mellan hans lön som målare och den lön han har i dag.

– För mig är det kört, jag kan aldrig mer jobba som målare. Men jag vill inte att det ska drabba fler, säger Johnny Meyer Melkild som är kritisk till att riskerna med den vattenbaserade färgen inte är mer kända.

Enligt honom når inte varudeklarationerna ut till målarna och han tycker att Målareförbundet måste varna sina medlemmar tydligare. Han har pratat med elever på skolorna och de har inte hört något om hur farliga färgerna är. Hans arbetsgivare som kom till lasarettet med blommor hade inte heller varit medveten, men han använder alltid mask nu mer.

– Jag känner att det finns krafter både inom företag, fack och läkarkår som inte vill att riskerna med färgen ska komma ut.

Han ser flera fördelar för alla om sanningen skulle komma fram.

– Då vill ingen privatperson ägna sig åt att måla. Det innebär mer jobb åt målarna och mer resurser.

De ombudsmän på Målareförbundet som han hade kontakt med tog honom inte på allvar och skrattade till och med. Inte kunde han ha blivit sjuk av färgen, den var ju vattenbaserad. Han är mycket kritisk till facket och tycker inte han fått någon hjälp. Inte heller när han var inlagd fyra månader tog någon från facket kontakt med honom.

Johnny Meyer Melkild blev sjuk 2010 och domen om arbetsskada kom 2014. Han har fortfarande inte fått ersättning från Afa. När han nyligen ringde var det elva i kö före och han kunde inte få något säkert besked när hans ärende skulle tas upp.

– Jag skulle vilja att Målareförbundet samlade ihop oss som blivit sjuka för att ställa skadeståndskrav mot färgindustrin.


Målareförbundets ordförande Mikael Johansson försäkrar att facket tar hälsoproblemen relaterat till färg på största allvar. Förbundet är också medvetet om att det finns medlemmar som drabbas av annat än allergier men det behövs forskningsstöd.

Johnny Meyer Melkild säger att Målareförbundets ombudsmän inte tog honom på allvar, de till och med skrattade åt honom. Vad säger du om det Mikael Johansson, ordförande?

– Det är naturligtvis helt oacceptabelt, ingen medlem skall bli behandlad på det sättet oavsett fråga som föranlett kontakten med oss.

Tycker du att han fått stöd av Målareförbundet?

– Dessbättre har vi såvitt jag kunnat bedöma drivit hans fall framgångsrikt på så sätt att Johnny fått en godkänd arbetsskada, genom detta får han en livränta som skyddar mot framtida inkomstbortfall. Det finns naturligtvis inga pengar som kan gottgöra allt det lidande som Johnny har gått igenom.

Har Målareförbundet inte tagit faran med vattenlösliga färger på tillräckligt stort allvar?

– Det ligger säkert mycket i den kritiken. Som Målarnas facktidning skrivit om i flera artiklar så ser vi ett ökande antal hälsoproblem som vi kan relatera till färger. Även om vi inte har samma koll idag som på bygghälsans tid så kan jag försäkra att vi tar frågan på största allvar.

Vad gör ni?

– Vi har krävt att färgindustrin skall ta sitt ansvar både att minska på gifterna i färgerna, samt även tydligt deklarera innehållet. Utöver detta så anser vi att det måste till statligt finansierad forskning på området. Vi är heller inte främmande för att utnyttja både vårt avtal och lagen för att tvinga företagen att använda den minst hälsovådliga produkten.

Han tycker att Målareförbundet måste vakna och gå ut med varningar om färgen?

– Vi får aldrig glömma att som målare jobbar vi med kemiska produkter som kan skada både oss och vår omgivning. Därför måste kunskapen bland både målare, företag och naturligtvis hos våra fackliga företrädare bli bättre om färgernas skadlighet och hur vi skyddar oss. (En informationskampanj är på gång. Red. anm.)

Han vill att förbundet samlar ihop alla som drabbats och ställer skadeståndskrav till färgindustrin. Hur ser du på det?

– I många länder hade en sådan talan varit det enda sättet att få ut ersättning på. Dessbättre så har vi en arbetsskadeförsäkring i Sverige som gör det enklare, men framförallt mindre riskfyllt att driva en process för att få ut ersättning. Vi har helt enkelt en annan rättsordning i Sverige. (Företagen är med och betalar genom premier till Afa. Red. anm.)