Dagen innan det skulle utbryta en konflikt mellan Kommunal och de privata vårtföretaget lyckades man få ihop ett avtal för personliga assistenter.

Avtalet ger 2,2 procent och går på ett år från 1 juli i år. Förhandlingarna har pågått i flera månader mellan Kommunal och Almega vårdföretagen. I slutet av augusti lade Kommunal ett varsel om blockad mot alla nyanställningar.

Medlare kopplades in och ett några dagar kom de med ett bud som båda parterna accepterade. Hos arbetsgivarna var det med tvekan de sa ja. Det var en splittrad styrelse som accepterade budet.

Per Eklund