Att målare drabbas av kontaktallergier på grund av sitt arbete vid användning av vattenbaserad färg som innehåller vissa konserveringsmedel har Målarnas facktidning skrivit om i flera artiklar.

Att konserveringsmedlen är allergiframkallande har forskning visat. Bästa sättet att skydda sig är att undvika att få skadliga ämnen på huden genom långärmat och handskar.

”Värre än vi kunnat föreställa oss”

Målareförbundet har genom en enkät försökt bilda sig en uppfattning om hur utbrett problemet är. Enkäten skickades ut till samtliga målare som har sin mejladress registrerad i det administrativa systemet Puma, 4 913 stycken. Av dessa har 1 451 personer svarat.

– Det ser värre ut än vi kunnat föreställa oss, säger Jan Staaf, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Förbundskontoret.

– 30 procent svarar att de har utslag eller eksem.

Ser inte tillräckligt allvarligt på problemet

På den öppna frågan om varför man inte sökt hjälp för sina problem finns svar som visar att man inte ser tillräckligt allvarligt på problemen.

Det går över när man använder kortisonsalva, man blir allergisk mot tvättmedel och tvål, man undviker vissa produkter som gett problem och så vidare.

Luftvägsproblem och eksem

Det finns även luftvägsproblem inom yrkeskåren. Luftvägsproblemen har en tydligare koppling till färg medan eksemen i större utsträckning kopplas samman med såväl färg som tapetklister.

– Det kan vara så att man är mer benägen att svara om man är drabbad, det måste vi självklart ta med i beräkningarna, säger Jan Staaf.

Målareförbundet är inte färdigt med analysen av de inkomna svaren.