• Utnyttjandet av falska egenföretagare ska utredas. Foto: Pixabay

  • Foto: Pixabay

  • Foto: Pixabay

Regeringen tillsätter en utredning för att se över F-skattesystemet. Bakgrunden är rapporteringar om att systemet missbrukas, bland annat genom utnyttjandet av så kallade falska egenföretagare.

Sedan regelverket för F-skatt tillkom 1993 har det aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv, så översynen är enligt regeringen angelägen.

Utöver att analysera om F-skattesystemet kan missbrukas för att undgå skatter eller avgifter, ska utredaren också titta närmare på behovet av att vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet. I dag är det möjligt enbart vid näringsförbud.

LÄS ÄVEN: Arbetslivskriminialitet hotar inte bara jobb och företag

Utredaren ska också titta närmare på om utformningen av systemet kan förändras för att förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag samt bidra till en ökad sysselsättning. Vidare ska analyseras om systemet idag missbrukas för att kringgå skyddsregler på arbetsmarknaden. Utformningen av systemet ska säkra arbetstagarens ställning.

– Ordning och reda, både på arbetsmarknaden och i skattesystemet, är grundläggande för den svenska modellen. Steg för steg bekämpar vi fusk och missbruk av system, säger finansminister Magdalena Andersson i ett uttalande.

LÄS ÄVEN: Kommunala bostadsbolaget följer inte Vita jobbmodellen

Till särskild utredare har regeringen utsett den tidigare kommun- och bostadsministern Lars-Erik Lövdén.

I ett delbetänkande som ska lämnas senast den 15 juni 2018 ska utredaren redovisa en analys av i vilken utsträckning F-skattesystemet leder till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, så kallat falska egenföretagare. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 juni 2019.

Anna Norling
anna.norling@mittmedia.se