gert söderman

Gert Söderman kollar så att den tryckta tidningen ser bra ut. Foto: Tomas Nyberg


Sen i augusti trycks Målarnas facktidning på tryckeriet Pressgrannar AB i Linköping. Med byte av tryckeri kan vi få en jämnare och bättre kvalitet i trycket.

I fyra år har Målarnas facktidning tryckts på VF tryck i Karlstad – Värmlands folkblads tryckeri. I somras lades tryckeriet ned i samband med att Värmlands Folkblad köptes upp Nya Wermlandstidningen.

Därför har vi nu flyttat trycket från Karlstad till Linköping och Pressgrannar AB.

LÄS ÄVEN: Målarnas facktidning nyanställer och satsar digitalt

I ett av Sveriges modernaste tryckerier, trycks nu alltså Målarnas facktidning, liksom Tidningen Elektrikern, som produceras av samma redaktion. Här tryck också bland annat tidningen Arbetet.


Mikael Karlsson kollar att passning och färghållning är bra. Foto: Tomas Nyberg


I grunden är det ett tryckeri för Norrköpings tidningars dagstidningar. Men lika viktig är ”civilproduktionen” av andra månads- och veckotidningar.

Tryckpressen togs i bruk så sent som 2012 och har den allra senaste tekniken. Här går det också fort. Hela upplagan på 30 000 på en dryg halvtimme. Tryckpressen klarar av att trycka 75 000 i timmen. Papperet rullar med 9-12 meter per sekund.

LÄS ÄVEN: Målarnas facktidning avslöjade brister i ställningen

– Vi behöver hålla en hög hastighet för att få bra kvalitet. Kvalitén blir sämre om man kör saktare än 40 000 i timmen, säger Henrik Engström, projektledare på Pressgrannar AB. Bakom tryckpressen står fyra tankar med tryckfärg, vardera på 13 kubik.


Foto: Tomas Nyberg


LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Känner drakarna sig hotade?”

När trycket är klart lagras tidningarna på stora runda förvaringsställ. Därefter adresseras de i en speciell anläggning, sorteras i postnummerordning, för att landa i stora burar som går till posten för distribution.

Per Eklund


Markus Blohm, Hans Karlsson och Henrik Engström jobbar alla på Pressgrannar AB i Linköping. Här konstaterar de att Målarnas facktidning blev bra i trycket. Foto: Tomas Nyberg