• Rikard Larsson, riksdagsledamot för S, kom till Kristianstad för att träffa målare i avdelning 2. Foto: Robin Johansson

  • Från årsmötet i avdelning 2. Från vänster: Stefan Andersson, ordförande i avdelningen, i mitten Thomas Westman sekreterare i avdelningen och längst till höger förbundsordförande Mikael Johansson. Foto: Robin Johansson

  • Foto: Robin Johansson

INSÄNT

Avdelning 2 samlade sina ledamöter för årsmöte i Kristianstad och kombinerade med seminarium för ledamöterna från de nio sektionerna.

Vi inledde med seminarium på torsdagen 19 april där avdelningen hade kallat samtliga ledamöter ifrån våra nio sektioner förenat med en trevlig kväll med övernattning.

Inbjudna gäster under dagarna var ifrån partiet, Folksam och förbundskontoret. På seminariedagen deltog 29 personer.

LÄS ÄVEN: Avdelning 2 möter medlemmarna

Anders Andersson, förbundsombudsman, pratade om hur vi tillsammans ska nå vårat mål med minst 15000 medlemmar år 2020. Anders gav exempel på argumenten som man kan tackla och ställa frågor på.

I det stora hela handlar det om att lyssna inte prata, utan att lyssna på personerna vi träffar på arbetsplatserna och bygga förtroende.

Rikard Larsson, ledamot i trafikutskottet, pratade om 10 punkt systemet. Och om att samhällsbyggandet går vidare och de prioriterade frågorna nu under valrörelsen.

Några frågor som ställdes till honom under frågestunden var höjningen av pensionsåldern. Och hur det går för att korta ner arbetstiderna, 6 timmars arbetsdag eller korta ner 40-timmarsveckorna.

LÄS ÄVEN: Förbundsledningen besöker avdelningarna

Maria Bohlin och Jessica Petersson pratade om den nystartade Folksam kommittén i avdelningen.

Om att hitta ett koncept för att informera avdelningens medlemmar om sina medlems- och avtalsförsäkringar på sektionsmöten eller även köra detta på 5-timmars möten.

På fredagen genomfördes sedvanliga årsmötesförhandlingar med 35 röstberättigade och 2 åhörare. Även förbundets ordförande Mikael Johansson medverkade i avdelningen årsmöte som hölls i hans hemort.

Vid årsmötet antogs ett uttalande som kräver att det inte görs några inskränkningar i strejkrätten och att arbetarrörelsen måste med bestämdhet slå vakt om densamma.

Uttalandet kan du läsa i sin helhet här nedan.

Robin Johansson


LÄS ÄVEN: Lackerarna har haft årsmöte


Uttalande: Slå vakt om strejkrätten

Föreningsfriheten och strejkrätten är en grundläggande del av vår demokrati och den svenska modellen. Rätten att kunna strejka är förknippat med rätten att organisera sig i en facklig organisation och är en förutsättning för att de fackliga organisationerna skall kunna företräda sina medlemmar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson menar att strejkrätten förmodligen behöver inskränkas (SVT 2018-01-02). Vi anser att det skulle förskjuta makten till arbetsgivarens fördel, påverka förhandlingar och försämra fackens förhandlingsposition.

Regeringen har även tillsatt en utredning om strejkrätten som skall vara klar i slutet av maj månad i år.

Begränsning av strejkrätten tilltalar Svenskt Näringsliv och högern i svensk politik. Vi i arbetarrörelsen måste med bestämdhet avvisa att strejkrätten begränsas och försämras.

Vi uttalar vårt Nej till begränsningar av fackföreningens strejkrätt och utvidgning av fredsplikten.

Inga inskränkningar i strejkrätten

Svenska Målareförbundet Avdelning 2 Södra
Representantskapet
Kristianstad 2018-04-20