• Bild: Pixabay (Fotot har inget samband med texten)

Några timmars bristfällig utbildning och ett lätt ”prov” – det är ibland allt som krävs för att få ett utbildningsbevis som ställningsbyggare. Detta visar Byggnadsarbetarens granskning, som avslöjar ett utbrett fusk med fejkkurser inom sfären för ställningsutbildningar.

Mellan åren 2013 och 2017 anmäldes 672 ställningsolyckor med personskador till Arbetsmiljöverket, skriver Byggnadsarbetaren. Förra året inträffade ett tiotal sådana olyckor, och hittills i år har det redan hänt att antal.

Ett mörkertal bestående av oanmälda tillbud, samt olyckor som inte resulterat i personskada, gör att antalet händelser i realiteten kan vara större.

LÄS ÄVEN: Därför rasade byggnadsställningen i Göteborg

Enligt Byggnadsarbetarens granskning förekommer ett utbrett och farligt fusk bakom kulisserna på landets ställningsutbildningar. Granskningen visar bland annat att utländska arbetare kan få svenska utbildningsbevis utan att ha vare sig rätt erfarenhet eller utbildning.

Personer som behövt tilläggsutbildningar har dessutom helt enkelt fått utbildningsmaterial och prov hemskickade till sig. Det enda som sedan krävts för att få utbildningsbeviset var att fylla i provet på egen hand och skicka tillbaka det.

En anonym källa berättar även för Byggnadsarbetaren om hur han, när han gjorde proven för svenskt utbildningsbevis utomlands, fått alla provsvaren i handen och uppmanats att fuska.

LÄS ÄVEN: Systematiskt fusk orsakar dödliga arbetsolyckor

Flertalet rapporter om oseriösa utbildare har inkommit till Ställningsentreprenörernas branschorganisation (STIB).

– Vi är djupt oroade. Eftersom det förekommer fusk med ställningsutbildningen kan man i många fall inte lita på utbildningsbevisen. Det leder till allvarliga risker för byggnadsarbetare som ska använda ställningarna, säger STIB:s kanslichef Håkan Carlsson till Byggnadsarbetaren.

LÄS ÄVEN: Ställningsbyggarna tillbaka på jobbet – redan dagen efter

På grund av hur arbetsmiljölagen är skriven har inte Arbetsmiljöverket mandat att granska eller ingripa mot utbildningsgivare som de tror inte håller måttet. Reglerna ställer nämligen inga krav på utbildarna, som därför inte kan få några förelägganden, förbud eller viten.

Kraven ställs istället på kunskaperna man ska ha för att få ut ett utbildningsbevis. Det är sedan arbetsgivarens – och inte myndigheternas – ansvar att kontrollera detta.

– För att kunna ställa krav på utbildningsgivaren måste man ändra i arbetsmiljölagen och det är ytterst en fråga för riksdag och regering, det kan vi inte göra själva, säger Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Varg till Byggnadsarbetaren.

Chris Smedbakken
christina.smedbakken@mittmedia.se