• Bild: Pixabay/Målareförbundet/Byggnads/Montage

I tider av lågkonjunktur har facket tillsammans med arbetsgivare stridit för den här typen av bidrag. Samtidigt har man från fackligt håll menat att avdraget inte har samma funktion i en högkonjunktur.

– Företagen försöker göra gällande att rot skulle skapa en massa jobb. Man kan inte se något underlag att det är så. Vi har inte sett nån sysselsättningsökning, säger Anders Korneliusson i Målareförbundet.

LÄS ÄVEN: Rotavdrag: Fördelningspolitik och svarta-vita jobb

Vid införande 2009 var man från Byggnads också ganska positiva till reformen.

– Vi är positiva till ett Rot-avdrag. Det gör svarta jobb vita. Men regeringens förslag kan alltså bli bättre, sa dåvarande ordföranden i Byggnads Hans Tilly, strax efter införandet.

Samma inställning har Målarnas ordförande gett uttryck för:

”Jag vill påstå att den mest avgörande insatsen vi gjort med Rot-avdraget är att vi förändrat, allmänhetens köpbeteende. Människor som aldrig tidigare tänkt tanken på att köpa hantverkstjänster, har nu kommit underfund med att det inte var så dyrt och krångligt som man trodde”, skrev Mikael Johansson i en ledare i Målarnas facktidning.

LÄS ÄVEN: Per Eklund: “Är företagarnas Rot-statistik trovärdig?”

Men samtidigt har det funnits en argumentation från de fackliga organisationerna inom byggsektorn om att bidragen i första hand skulle gå till byggandet av nya bostäder inom allmännyttan.

– Jag anser att ett Rot riktat mot flerfamiljsbeståndet ger betydligt mer pang för pengarna än det Rot-system vi idag har som ensidigt riktas till egna hem, sa Mikael Johansson tidigare.

Om man från arbetsgivarhåll har drivit kampanjer för införande av Rot, och för bevarande av 50 procents avdrag, så har man från fackligt håll ändå varit förhållandevis ganska tystlåten

LÄS ÄVEN: Rot-avdrag: Argumenten för och emot

Otvivelaktigt har bidraget gett arbetstillfällen inom Byggnads område. Om det gett några jobb inom el- och måleribranscherna är osäkert. Samtidigt finns en ideologisk debatt från S som LO-facken har ett nära samarbete med.

– Vi är inte motståndare till Rot. Men man kan vara tveksam till hur rot varit utformad. Om det var så att rot skapade jobb, varför synds det inte i arbetade timmar, säger Anders Korneliusson i Målareförbundet.

– Om det syftar till att stödja privatbyggande är det bra. Det är väl trevligt men det är dåligt använda pengar. De som är förespråkare för Rot för att minska svart har inte lyckats presentera statistik. Det är nåt som inte stämmer, säger Anders Korneliusson.

Per Eklund
per.eklund@mittmedia.se