• Jakten på slimmade organisationer och fler otrygga anställningar bidrar till en ohälsosammare livssituation som hämmar förväntad livslängd för LO:s arbetare, skriver debattörerna.

Den nya pensionsöverenskommelsen mellan riksdagspartierna tar avstamp i en uppfattning om att svenskarna lever allt längre och att pensionspengarna inte räcker till om vi inte höjer pensionsåldern.

Verkligheten är att förslaget är djupt orättvist mot arbetare inom LO-kollektivet.

LÄS ÄVEN: Insänt: ”Inte rimligt att höja pensionsåldern”

Att vi generellt sett lever längre är visserligen sant. Mellan 2012 och 2017 har den förväntade återstående livslängden, enligt SCB, för högutbildade 30-åriga män ökat med hela 8,5 månader. Högutbildade 30-åriga kvinnor har på samma tid ökat sin förväntade livslängd med 6 månader.

Men tvärtemot denna positiva utveckling, ser vi att lågutbildade 30-åriga män inte alls har höjt sin förväntade livstid. Förväntad livstid för 30-åriga lågutbildade kvinnor har sjunkit med 2,5 månad sedan 2012!

Jakten på slimmade organisationer och fler otrygga anställningar bidrar till en ohälsosammare livssituation som hämmar förväntad livslängd för LO:s arbetare.

LÄS ÄVEN: ”Förbättra arbetsmiljön så våra medlemmar kan jobba till pension”

Om vi därtill lägger det faktum att de med högre utbildning i regel gör sin arbetslivsdebut senare än de med lägre utbildning blir orättvisan värre.

Väger vi in att många anställda inom LO-grupperna redan idag inte klarar av att arbeta fram till pensionen på grund av förslitningar i axlar, rygg och nacke men även stressrelaterade sjukdomar som utmattning och utbrändhet, ja då är orättvisan total.

Att riksdagen då ska gå in och höja pensionsåldern för alla utan att först åtgärda bristerna i systemet är inte rättvist. Vi menar att rätt väg att gå istället är att höja pensionsavsättningarna.

LÄS ÄVEN: Så ska pensionsåldern höjas

Vi ser en ökande produktivitet inom alla branscher som dessutom motiverar både högre löneuttag och en högre avsättning till pensionssystemet.

Innan riksdagen höjer åldern borde de dessutom se över hur systemet kan styras mot att utjämna de orättvisor som redan finns inbyggda. Därtill krävs kraftfulla åtgärder för bättre arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta fram till pension utan att bli utsliten.

Mats Eriksson,
ordförande Svenska Målareförbundet avdelning 9
samt ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.

Lena Johnsson,
vice ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg.