Det drama som pågått sedan valet i september ser nu ut att vara på väg mot sin lösning. När dessa rader skrivs är inte riksdagens behandling genomförd, varför osvuret är bäst.

För oss som är intresserade av politik har det varit en ett långdraget drama, som förvisso har innehållit sin beskärda del av dramatik. För andra har det kanske varit lika spännande som att titta på Målarfärg som torkar.

LÄS ÄVEN: Starka fackliga reaktioner på regeringsuppgörelse

Jag var övertygad om att Alliansen hade gjort en plan som inkluderade det politiska läge som uppkom efter valet, där ingen av de traditionella blocken fick majoritet.

Det visade sig snart att det enda en samlad borgerlig majoritet kunde åstadkomma var att fälla regeringen och utse en moderat talman.

Samma majoritet såg även till att sänka övergångsregeringens avskalade budgetförslag. Ett mycket klent resultat för en grupp av partier som samlar 60 % av rösterna i riksdagen.

Målareförbundet har i många år framgångsrikt samverkat med S för att förbättra för våra medlemmar, men det betyder inte att vi är en del av detta parti.

Mikael Johansson

Det är nödvändigt att ersätta övergångsregeringen med en riktig regering som kan ta itu med uppgiften att styra Sverige. Efter långdragna förhandlingar ser det nu ut som att Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) kan bilda regering, efter en överenskommelse de träffat med Liberalerna (L) och Centerpartiet. (C)

Efter att ha tagit del av överenskommelsen, kan jag konstatera att den ligger långt från de fackliga krav vi ställt under valrörelsen, och som S gick till val på.

Med ett valresultat på 28 % för S, är det förstås inte möjligt att uppgörelsen bara skulle innehålla S politik. Både C och L har haft ett betydande inflytande i överenskommelsen, något som vrider politiken åt höger.

En politik som ökar klyftorna i samhället och som angriper fackliga fri- och rättigheter. Detta är en politik vi vare sig kan eller kommer att försvara, utan tvärtom bekämpa.  En sådan politik kan aldrig förväxlas med socialdemokratisk politik.

LÄS ÄVEN: Hamnarbetarna varslar om nationell konflikt

Politikerna ställer sin förhoppning till att fack och arbetsgivare ska lösa frågor om etablering och arbetsrätt. Då är det anmärkningsvärt att överenskommelsen talar om slopade krav på kollektivtal vid etablerings- och nystartsjobb. Samtidigt öppnas för politiska förändringar i arbetsrätten.

Detta är kanske inte så förvånande, när vi vet att C och dess partiledning med en närmast religiös övertygelse och utan förankring i verkligheten, motarbetat såväl kollektivavtal som fackliga rättigheter. Detta kommer inte att underlätta för parterna att göra förhandlingslösningar, vare sig i sakfrågor eller i den vanliga avtalsrörelsen.

Upplägget visar än en gång på det farliga i att släppa in klåfingriga politiker i fråga om löner och anställningsvillkor.

Målareförbundet kommer alltid att bekämpa dålig politik, oavsett vilken regering som sitter vid makten.

Mikael Johansson

Jag har flera gånger både talat och skrivit om att fackliga organisationer inte skall förväxlas med politiska partier. Vi däremot är politiska i den meningen att vi ser att mycket av det som påverkar våra medlemmars vardag, styrs av politik. Vi skulle därför helt enkelt inte sköta vårt jobb om vi inte engagerade oss politiskt med våra krav.

Målareförbundet har i många år framgångsrikt samverkat med S för att förbättra för våra medlemmar, men det betyder inte att vi är en del av detta parti.

En sak måste därför vara tydligt; Målareförbundet kommer alltid att bekämpa dålig politik, oavsett vilken regering som sitter vid makten.