• LO Mediehus ger ut tidningarna Kommunalarbetaren, Fastighetsfolket, Sekotidningen, Handelsnytt, Arbetet och sedan 1 januari 2019 även Målarnas facktidning och Elektrikern. Foto: Helena Forsberg

  • LO Mediehus vd Robert Jonsson. Foto: Helena Forsberg

LO Mediehus har dömts att betala miljonbelopp till Skatteverket. Domen kommer att påverka alla medlemstidningar för ideella föreningar och organisationer i landet.

– Vi kommer att överklaga, säger Robert Jonsson, vd för LO Mediehus.

Domen i Förvaltningsrätten är resultatet av en tvist med Skatteverket. Tvisten handlar om att Skatteverket dels menar att LO Mediehus fått för lite i ersättning för sina medlemstidningar av ägarna, dels att bilagorna borde momsbeskattas. Domen ger Skatteverket rätt i båda delarna.

– Jag trodde inte att domen skulle ge dem rätt om momsen, säger Robert Jonsson till Arbetet.

Han menar att det är stor skillnad på annonsbilagor som exempelvis affärsdrivande företag skickar ut med dagstidningar för att göra reklam och information som exempelvis Kommunals lokala avdelningar skickar ut till medlemmarna med tidningen.

– De kan inte betala 25 procents moms. Det har de inte råd med, säger han och påpekar att medlemstidningar annars är momsbefriade.

LÄS ÄVEN: Målarnas facktidning går över till LO Mediehus – oklar framtid för journalisterna

Robert Jonsson menar att domen kommer att få stor betydelse för andra medlemstidningar.

– Det här gäller ju inte bara oss utan alla medlemstidningar i Sverige, både fackförbundspress och de i organisationer som Naturskyddsföreningen.

Förvaltningsdomstolen menar att domskälen är tydliga. Chefsrådman Peter Lif säger i ett pressmeddelande angående att förbunden betalat för lite för sina medlemstidningar att:

– Marknadsvärdet har beräknats enligt en kostnadsbaserad metod som innebär att den ersättning som betalas ska täcka kostnaderna för produktionen samt innehålla ett skäligt vinstpåslag. Eftersom domstolen har bedömt att ersättningen för medlemstidningarna inte har varit marknadsmässig har det funnits grund för att uttagsbeskatta bolaget till inkomstskatt.

LÄS ÄVEN: Helena Forsberg: ”Tack och adjö men på återseende”

Robert Jonsson uppskattar att skattekostnaderna till följd av domen kommer kan bli runt 2,5 miljoner kronor.

– Det beror på hur man räknar. Våra jurister tvistar med Skatteverket om det.

Han säger att det är självklart att överklaga.

– Det här handlar om en principfråga som påverkar många. Vi undersöker hur vi ska överklaga till Kammarrätten.


LO Mediehus

• Ett mediehus ägt av LO och de fackförbund som har sina tidningar där: Kommunal, Seko, Fastighets, Handels och sedan 1 januari även Målareförbundet och Elektrikerförbundet.

• LO Mediehus ger ut tidningarna Kommunalarbetaren, Fastighetsfolket, Sekotidningen, Handelsnytt, Arbetet och sedan 1 januari 2019 även Målarnas facktidning och Elektrikern.


Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.