• Skatteverket har ett speciellt fokus på flytten av Kiruna och den mängd av aktörer som det drar till sig. Foto: Arild Vågen/Wikimedia Commons

Skatteverket riktar nu in sig på den grå marknaden av byggsektorn. Allt för att stoppa den osunda konkurrensen.

 Skatteverket har länge satsat på att stoppa den svarta delen av byggsektorn. Nu skiftar myndigheten fokus. Det här rapporterar Byggvärlden.

– Den grå marknaden skapar förutsättningar för den svarta. Inom byggbranschen kan en entreprenör som är helt seriös anlita en underleverantör som i sin tur anlitar en annan underleverantör och så fortsätter det i en lång kedja. I slutet av kedjan hittar man en aktör som betalar svarta löner till arbetare med usla arbetsvillkor. Det är den gråa delen i kedjan som vi vill komma åt, säger Skatteverkets områdeschef Lars Altsäter på en pressträff.

LÄS ÄVEN: Rotavdrag: Fördelningspolitik och svart-vita jobb

Ett ärende som lyftes fram under pressträffen handlade om ett företag som tagit ett tjugotal serber och kroater till Sverige. De jobbade upp till fjorton timmar om dagen men fick betalt för åtta och med lägsta taxan.

De var tvungna att köpa sina egna verktyg och fick ingen skyddsutrustning. Om någon protesterade mot de usla förhållandena fick de helt enkelt gå.

Lars Altsäter lyfter att de seriösa företagen inte konkurrerar på lika villkor och riskerar att slås ut av de mindre seriösa aktörerna som kan dumpa priserna eftersom de har lägre kostnader för löner och sämre arbetsvillkor för de anställda.

LÄS ÄVEN: Insats mot osund konkurrens: ”Fusket är väldigt utbrett, mer än vad man tror”

Skatteverkets kontroller av byggbranschen kommer detta år ha fyra huvudinriktningar: Byggnation Nordkalotten, ROT-avdrag, Personalliggare och månadsredovisning samt Samverkan för sund konkurrens.

Att man har ett speciellt fokus på Nordkalotten beror främst på flytten av Kiruna och den mängd av aktörer som det drar till sig.

Granskningarna av ROT-avdragen innebär att man kommer utöka kontrollerna av faktureringarna för att bland annat säkerställa att material inte omvandlas till arbete.


Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern, som tillsammans med Målarnas Facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se