• Foto: Mats Eriksson

Under vecka 14 genomförde avdelning 9 Gävle-Dala Branschutbildning på Bollnäs Folkhögskola.

Jag som tf studieorganisatör tillsammans med min ”side kick” John Halttu undervisade lärlingarna under veckan.

LÄS ÄVEN: Ett laddat möte vid val av förtroendevalda i Göteborg

Externa utbildare från Målerifakta, en försäkringsinformatör samt en representant från Måleriföretagen i Sverige gav lärlingarna bred kunskap för att möta morgondagens måleribransch.

Jag önskar nu alla deltagare lycka till i framtiden!

Mats Eriksson