Göteborgssektionens årsmöte var välbesökt. 76 röstberättigade av de 1100 medlemmarna slöt upp, vilket är många i dessa sammanhang.

– Hur personer i frågan om strejkrätten har agerat har skapat en splittring som i sin tur har delat oss i två sidor, från båda håll hade det mobiliserats, säger Jesper Jinesjö som är nyvald ordförande.

Innan mötet fastställde dagordningen kom förslag om att diskutera frågan om inskränkningar i strejkrätten. Frågan fanns på dagordningen, men en del ville flytta upp den för att mötesdeltagarna skulle ha mer kött på benen innan val av personer till förtroendeposter. Förslaget röstades ner.

– En kan bara undra varför de var emot detta förslag när det i själva verket bidrar till en mer demokratisk rörelse? säger Arash Jabbari, vice sekreterare i avdelningsstyrelsen.

LÄS ÄVEN: Strejkrätten orsakar spricka i Göteborg

Han är en av de personer i avdelning 3 som andra i avdelningsstyrelsen uttalat att de inte har förtroende för efter den infekterade debatten.

– Den här konflikten har engagerat inte bara styrelsen, utan också våra anställda ombudsmän har ägnat arbetstid på att få bort personer som de saknar förtroende för. Med det i åtanke uppstår en viktig fråga hos mig:  Ska jag känna förtroende för att dessa ombudsmän, i en eventuell konflikt på min arbetsplats, kommer att göra sitt yttersta för att företräda mig?

Arash Jabbari säger till Målarnas facktidning att hans förtroende sedan länge är borta men att han fortfarande hoppas på att få se ett annat förbund i framtiden.

– Där man inte räds att diskutera alla frågor, även de obekväma. Där partitillhörighet inte är av vikt utan det som driver oss framåt är vårat gemensamma klassintresse och solidaritet med det arbetande folket.

Paul Weis och Peter Göthberg är ombudsmän i avdelning 3 och Paul Weis säger att den oron är ogrundad.

– Om vi har olika åsikter påverkar inte mig i mitt jobb. Jag ska göra ett gott jobb och företräda alla medlemmar, säger Paul Weis.

LÄS ÄVEN: LO-styrelsen står fortfarande bakom lagförslag om strejkrätten

Inför valet av förtroendevalda till sektionens styrelse och avdelningen 3:s representantskap presenterade valberedningen en lista där deras förslag var överst och under en linje fanns övriga nominerade namngivna.

Valberedningen bestod av Magnus Söderström, sammankallande, Mika Svedby, Patrik Avonds, Jan-Ove Berg och Linn Herbeck. Som ordförande fanns endast ett förslag och det var Jesper Jinesjö.

Anna Ekman var ordförande i Göteborgssektionen men valde att lämna sitt uppdrag tidigare då hon flyttade och är föräldraledig.

Vid årsmötet märkte hon att man från bland annat ombudsmännens sida lobbat hårt för att få bort kritikerna från inflytande.

– Det hade kommit in många näst intill identiska nomineringslistor på namn till sektionens styrelse och avdelning 3:s representantskap. Med enkel matematik kan man räkna ut att det har pågått ett ordentligt fulspel bakom medlemmarnas ryggar, säger Anna Ekman.

Enligt henne hade även listorna märkts ut så att det lättare kunde skiljas ut för de som var lojala med ombudsmännen. Hon tyckte de tog över och styrde hela skutan.

– Vi jobbar alltid för att få medlemmar att komma på möten. Även denna gång har jag uppmanat till det. Det var fantastiskt att det kom så många och det är då det blir demokrati, säger Paul Weis.

LÄS ÄVEN: DEBATT: ”Vi är en organisation byggd på demokrati – inte revolter”

Magnus Söderström var sammankallande i valberedningen och bekräftar att, två av listorna kom in för sent så de räknades inte, men 11 listor var identiska. Samma namn, samma ordning. Ytterligare två listor kom in med andra men identiska nomineringar.

Det valberedningen gjorde var att lista alla namn och sätta 11 respektive 2 bakom namnen.

– Jag kan förstå att det blev väldigt lätt för medlemmarna att se hur de skulle välja för att vara rättrogna. Men jag har gjort så tidigare som valberedare och hade inget att invända nu heller, säger Magnus Söderström.

Siffran bakom är ett sätt att se hur många nomineringar en person fått, en indikation på hur stort förtroende det finns för personen. Kan liknas med att i riksdagsvalet står den som har störst förtroende högst på partiernas listor.

Magnus Söderström berättar att det var en oenig valberedning som lade fram förslaget till årsmötet.

– Vi var inte överens om alla poster.

Valet av ordförande gick igenom med acklamation men någon reste sig upp under mötet och klargjorde att den inte ville ha Jesper Jinesjö som ordförande. Antaglien då han varit förbundet trogen i debatten om strejkrätten. Däremot fanns det ingen annan nominerad till ordförandeposten.

– De medlemmar som inte ville ha Jesper hade kunnat nominerat någon annan. Men det fanns inget annat förslag, säger Magnus Söderström.

Övriga ledamöter och suppleanter valdes genom votering.

– Jag har aldrig upplevt ett möte som varit så laddat. Det var en stel, provokativ och lite aggressiv stämning, säger Jesper Jinesjö.

LÄS ÄVEN: Hamnkonflikt avblåst – avtal tecknat

Splittringen i sektionen bottnar mycket i strejkrättsfrågan och de politiska ideologierna.

– De känner att de inte får ta plats för de har annan politisk övertygelse, men de har fått ta väldigt mycket plats och haft en otroligt stor påverkansmöjlighet. De har ju trots allt suttit på en mängd olika förtroendeuppdrag i flera år, säger Jesper Jinesjö.

Han berättar att den infekterade frågan har tagit mycket kraft från alla. Den nyvalde ordföranden ser att det finns mycket att arbeta på för att få sektionen på banan igen och ett medlemsmöte är planerat.

– Jag tror det kommer koka underliggande. Konflikten är inte död, det märker man tydligt på hur några väljer att agera nu efter årsmötet. Men medlemmarna i sektionen har sagt sitt, de har tydligt visat vad de tycker.

Men enligt Jesper Jinesjö är strejkrätten och splittringen i sektionen något som märks enbart mellan de förtroendevalda.

– När vi besöker arbetsplatser och möte målare i färgbutiker är det här inget som kommer upp till diskussion.


Val gjorda vid årsmötet för sektion 4:

• Jesper Jinesjö, ordförande

• Tor-Erik Rydberg, vice ordförande

• Daniel Läth, sekreterare

• Felicia Rydberg Andersson, studieledare

Ledamöter: Börje Karlsson, Adam Johansson, Patrik Avonds.

Suppleanter: Sofia Wickenberg, Tobias Ekman, Mohamed Ayari


Valda ledamöter från sektion 4 till representantskapet i avdelning 3:

• Thomas Stålberg
• Patrik Avonds
• Günther Möhrphal
• Nisse Lindbom
• Daniel Läth
• Mikael Perisic
• Klas Forsberg
• Benny Axman
• Felizia Rydberg
• Robert Marmorfors
• Christer Marcusson
• Glenn Spring
• Jesper Jinesjö
• Bengt Nilsson
• Tor-Erik Rydberg
• Håkan Falk
• Mohammed Ayari